Videre lesning om skoleoverganger

Har du lest fylkeslagets artikkel «Overgangen til neste skoleår«? Da er du kanskje interessert i å lese mer om skoleoverganger. Her finner du mange nyttige linker.

Om skoleoverganger generelt 

Veileder fra Utdanningsdirektoratet. Veilederen heter «Overganger for barn og unge som får spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning.» Den starter med hva som er viktig for alle å huske på, så kommer en kapittel hver om overgangen til 1. klasse, ungdomsskolen og videregående opplæring.
«Planlegging av overganger.» Fylkeslagets artikkel inneholder nyttige linker om både skoleoverganger og overgangen til voksenlivet og alderdom.
«Övergångar inom och mellan skolor och skolformer.» Heftet fra Skolverket i Sverige handler om gode overganger for alle elever, men de har litt ekstra fokus på elever med behov for særskilt støtte. Heftet inneholder nyttige bilag, f.eks. årshjul og skjemaer om tilretteleggingsbehov.
Temaside om overganger. Bufetat står bak temasidene på Familienettet.no.
«Gode samanhenger og overgangar.» Heftet beskriver Klepp kommunes rutiner ifb skoleoverganger, med tilleggsrutiner for elever med behov for spesialpedagogisk hjelp.
«Overganger for ASK-brukere.» Brosjyren inneholder tips fra foreldre og et forslag til overgangsplan og ansvarsfordeling.


Spesielt om overgangen til 1. klasse
«Overgangen mellom barnehage og skole.» Fylkeslagets artikkel inneholder informasjon om kartlegging, samarbeid med foresatte og andre relevante temaer. Den inneholder også mange linker til videre lesing.
«Skolestartboka.» Heftet fokuserer på overgangen fra barnehage til skole hos barn med sjeldne syndromer. Det meste er også relevant for arbeidet rundt elever med autisme/Asperger (enten de har et sjeldent genetisk syndrom eller ikke). Heftet inneholder en egen kapittel om informasjon til medelever og andre rundt barnet. Heftet  inneholder også lettlest informasjon om tilpasset opplæring, PPT og andre relevante temaer.
Ordforrådtest. Forskere ved Læringsmiljøsenteret har utviklet en ny ordforrådtest for barn i overgangen mellom barnehage og skole. Norsk vokabulartest (NVT) inneholder 45 illustrasjoner som barn på 5-6 år skal benevne – noen enkle og noen vanskelige. Se ordlista her.
«Mine tegn: Skolestart.» Boka/filmene handler om hvordan du kan jobbe med tegn-til-tale i skolealder og sikre en god overgang til 1. klasse. Læringsressursen er tenkt som en inspirasjon og hjelp til familier, ansatte i barnehage/skole og andre nærpersoner.
«Styringsverktøy sikrer gode overganger.» Sørhellet barnehage deler erfaringene sine i Kunnskapsbanken til Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning.
«Fra det kjente-til det kjente?» Artikkelen tar utgangspunkt i arbeidet rundt en skolestarter med Down syndrom.
«God skolestart.» Pedlex står bak et hefte som er rettet mot foreldrene til skolestartere. Bla i heftet her.


Spesielt om overgangen til ungdomsskole
Brosjyre fra Statped. Brosjyren heter «Overgang barneskole-ungdomsskole for elever med spesielle læringsutfordringer.» Den ble skrevet i samarbeid med Lindesnes ungdomsskole.
«På vei til ungdomsskole.» Velkomstheftet er rettet mot elever i Oslo. Det meste er likevel relevant for nye 8. klassinger i andre deler av landet. Den inneholder bl.a. en oversikt over fag og en innføring i karakterer, vurdering og eksamen.
«God start på ungdomstrinnet.» Heftet fra Pedlex inneholder elevoppgaver og informasjon til både elever og foreldre.  Noen skoler deler ut heftet og bruker det aktivt i undervisningen, men det kan også kjøpes til eget bruk. Bla i heftet her.


Spesielt om overgangen til videregående skole
«Lærere får uriktig informasjon om elever.» Artikkelen i Handikapnytt oppsummerer resultatene av en lærerundersøkelse. Lærere i videregående skole får ikke informasjonen de trenger om nye elever med funksjonsnedsettelser.
Foreldreperspektivet. En mor reflekterer på hvor mye ekstra som skal undersøkes når et barn med utviklingshemning skal søke videregående skole. «Har de fokus på fag eller er det en langvarig avtale med en vaskemaskin og et kjøkken forkledd som botrening?»
«Inntak til videregående skole.» Fylkeslagets artikkel fokuserer på fortrinnsrett, særskilt søknad og viktige frister.
«Spesialundervisning i vgs.» Hvilken skole og linje passer best for eleven? Fylkeslagets artikkel inneholder tips og linker som kan hjelpe deg med valget.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer