Videobasert trening i sosiale ferdigheter

Videomodellering er en metode som har vært mye brukt i utlandet, ikke minst gjennom DVD-serien Model Me Kids. Nå begynner metoden å bli kjent i Norden. Men vanlige tv-programmer kan brukes pedagogisk. 


 

Videomodellering

Forskning viser at videomodellering gjør det lettere for personer på autismespekteret å lære sosiale ferdigheter. Helse Fonna har laget noen korte videoer som handler om alt fra turtaking til problemløsing. Ungdommer både forteller om og viser (modellerer) ferdighetene. Du kan se videoene fra Helse Fonna på youtube.
Les mer om metoden i «Den første lærebog i videomodellering» (på dansk).

Video-selvmodellering (VSM)

Selvmodellering er en interessant vri på metoden. Man filmer eleven i en innlæringssituasjon i noen minutter. Etterpå redigerer man filmen og klipper bort uønsket atferd og hjelpetiltak. I den ferdige filmen ser det ut som eleven faktisk mestrer ferdigheten. Han kan dermed lære av å se på seg selv. Les mer om metoden her (på svensk).

Pedagogisk bruk av tv og video

Vanlige tv-programmer og videosnutter kan stimulere til gode samtaler om sosiale ferdigheter og mellommenneskelige problemstillinger.
Du kan vurdere å bruke programmer som eleven allerede er opptatt av, da det kan vekke elevens interesse og motivasjon. Les mer om motivasjon i «Interesser: en kongevei til måloppnåelse.» Nedenfor finner du noen andre forslag. NB: Du må selv vurdere om disse videoene passer for den enkelte eleven.
Korte filmer om kroppspråk. «Kroppsspråk og ansiktsuttrykk» er fra NRK-serien Newton. «Viktig å se hverandre når vi snakker sammen» fra Supernytt og «Kroppspråk og jobbintervju» fra Team Antonson kan også være av interesse.
Korte filmer om følelser. NRK Skole har diverse relevante filmer. Velg «Psykologi» som emne eller bruk søkeord som «følelser,» «mobbing» osv. «Alfred og Skyggen» er en kort og koselig film om hva følelser er og hvorfor det er viktig å ta tak i dem.
Barne-tv om sosiale utfordringer hos unge. «Være venner» fra NRK Super handler om mobbing og annen barneskoleproblematikk, mens «Hola Lara!» er en animert serie som fokuserer på fjortiser. Hver episode inneholder spørsmål om hvordan seeren  forholder seg til det aktuelle temaet, f.eks. kroppslukt.
Humorserie om uskrevne regler. «Inte ok» er en svensk humorserie om hva som er greit og ikke greit i ulike sosiale situasjoner. I episode 1 ser vi bl.a. på uskrevne regler rundt nakenhet i gymgarderoben. Reglene kan tas alvorlig selv om de illustreres på en humoristisk måte.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer