Vi markerte Verdens Autismedag med ballongtog i Porsgrunn, lørdag 1 april.

Ca 35 stykker ble med å markere verdens autismedag med ballongtog i Porsgrunn.