Vi inviter til kurs:

SELVSTENDIGHET SOM MÅL
Foreleser: Torill Fjæran-Granum
NB! Ny påmeldingsfrist: 26.11

Kurset tar opp hvilke vansker og behov personer med autisme og Asperger syndrom har i forhold til egen selvstendighet. Å tilrettelegge for selvstendighet innebærer å ta hensyn til hvor hovedpersonen er på nåværende tidspunkt og ha realistiske forventninger til hvordan han/hun kommer seg til neste nivå. Hva slags hjelpemidler og tilrettelegging har den enkelte mulighet for å bruke/mestre som ”redskaper” til en selvstendig fungering?  Behov for ADL undervisning tas opp og bakteppet for forelesningen er TEACCH metodikk. Mange praktiske eksempler fra mange års erfaring.
Målgruppe: Foresatte og fagfolk. Passer for alle aldre fra barn til voksne med autismespekterdiagnoser.
Sted: Kroverten Arendal.
Tid: Mandag 29.11.2010
        Klokken 17.00-21.00, beverting kl 17.30-18.00.
Pris: Medlemmer: 200, Ikke medlemmer: 300, fagfolk: 500,
        Prisen inkl. bevertning.
Bindende påmelding til vidar.tonnesen@losmail.no innen 26.11.2010.
Spørsmål? Kontakt Lillian Tønnessen på mob: 92862704.
          Hilsen Aust-Agder Autismeforening.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer