Vi har hatt møte med politisk ledelse i Bergen kommune

Torsdag 25. oktober hadde Autismeforeningen, Hordaland Fylkeslag, et oppfølgingsmøte med den politiske ledelsen i Bergen kommune. På møtet deltok helsebyråd Rebekka Ljosland, skolebyråd Roger Valhammer og sosialbyråd Erlend Horn. Vi hadde en ganske omfattende liste over tema vi ønsket å ta opp og rakk gjennom mye, men ikke alt.

  • Satsing på tidlig innsats
  • Bedre kompetanse om autisme
  • Styrket og bedre samordnet samarbeid mellom fagområdene (helse, skole, sosial)
  • Én dør inn
  • Tjenester til unge og voksne med autisme som ikke er utviklingshemmede

Vi opplever politikerne som imøtekommende og lydhøre, med et oppriktig ønske om å gi gode tjenester for mennesker med autisme. Vi fortsetter den viktige dialogen som er etablert med kommunen.

Fra Bergen kommune deltok også Britt-Randi Schjødt, rådgiver byrådsavdeling for helse og omsorg, Audun Pedersen, rådgiver byrådsavdeling for sosial , bolig og inkludering, Linda Guttormsen, rådgiver byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, Trine Samuelsberg, kommunaldirektør for byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, Kristine Madeleine Gripsgard, politisk rådgiver til Rebekka Ljosland og Marte Knudsen, politisk rådgiver til Roger Valhammer.

Fra Autismeforeningen deltok Hildegunn Lerudsmoen, Kristin Hauge Klemsdal og Kristin Whitehouse.

Fra venstre Linda Guttormsen, Kristine Madeleine Gripsgård, Marte Knudsen, Trine Samuelsberg, Rebekka Ljosland, Erlend Horn, Roger Valhammer, Kristin Hauge Klemsdal og Hildegunn Lerudsmoen. Audun Pedersen og Britt-Randi Schjødt kom dessverre ikke med på bildet på grunn av rommets utforming. Fotograf: Kristin Whitehouse

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer