Vi har gått fra fylkeslag til lokallag, og har fått ny logo. Det er den eneste endringen som skjer for oss i forbindelse med fylkessammenslåingen.

Image