Vi arrangerer sommerleir for barn og unge med diagnose innen autismespekteret

Invitasjon til leir på Skauerøya sommeren 2014

Fylkeslaget vårt har i flere år arrangert et 6-dagers sommeropphold for barn og unge med autisme/Asperger syndrom på Skauerøya ved Lillesand. Der låner vi et nydelig sted av Lillesand Lions.

Vi beregner to assistenter per deltaker som etter skiftordning har ansvar for at våre barn og unge får stell, omsorg, aktivisering og ellers en fin ferie.  Assistentene arbeider innen autismeomsorgen til daglig, for eksempel i skole eller bolig. Andre har en helt annen bakgrunn, men har blitt knyttet til oss av ulike grunner. Vi tar med en del studenter og elever, disse ofte søsken eller støttekontakter. De fleste har god erfaring og har vært med oss i en årrekke.

Det er praksis at deltakerens foreldre/foresatte skal dekke utgifter til den ene assistenten selv. Det går an å søke kommunen om ekstra avlastning eller ferietilskudd. Leiren er for de mellom 13 – 18 år + Søkere under 18 år har første rett, mens vi tar inn søkere over 18 til ledige plasser.   Egenandelen i år vil bli kr 1000,- pr. deltaker som skal betales inn på konto nr. 2860.19.00108, så snart deltakerne får svar om de har fått plass på leiren. Vi forutsetter at betaling skjer via nettbank, men dersom noen trenger en giro for innbetaling må dere ta kontakt med undertegnede.

Vi vil like etter søknadsfristen ha et opptaktsmøte, slik at dere innen kort tid får tilbakemelding fra oss om deres barn eller ungdom har fått plass på leiren (vi har aldri måtte avvise noen til nå, men må forbeholde oss retten til det, siden det bare er plass til 9 deltakere med sine assistenter der ute). Dere bør være raskt ute og sende søknad til aktuelt sosialkontor om det er løsningen dere velger. Vi i styret vil gjerne hjelpe eller svare på spørsmål dere måtte ha.  Fordelen for dere ved at en assistent reiser ut ved hjelp av avlastningstimer er at dere selv fritt kan velge hvem dette skal være. Disse vil få hovedansvar for tilrettelegging av barna/ungdommenes dietter, administrering av medisiner og annet aktuelt. De vil også være et viktig bindeledd mellom dere foreldre/foresatte og assistent nr.2, og skal videre ha ansvar for å sette sistnevnte inn i deres barns behov. Det er meningen at assistentene, om ikke annet avtales, skal møte opp 4 timer før leirstart for å forberede seg til barna og de unge kommer.   Det er veldig viktig at dere selv ordner den ene assistenten som skal være med deltakeren selv. Det ville blitt en vanskelig oppgave for styret om vi skulle finne to assistenter til hver deltaker.

Medlemskap i Autismeforeningen må være betalt for inneværende år hvis man skal være med på leiren. Det kan sjekkes ved å ta kontakt med leder.  Dersom dere har spørsmål så er det bare å ta kontakt med Anne Helene Huseby (leder) på telefon 951 73 235 eller mail aust-agder@autismeforeningen.no   Leiren blir i år i uke 30 21/7 – 26/7 – 2014.

NB: Påmeldingsfristen er satt til 23 mai 2014.

Søknaden sendes til Autismeforeningen i Norge, Aust Agder Fylkeslag v/Anne Helene Huseby, Strengereidveien 6, 4810 Eydehavn | e-post: aust-agder@autismeforeningen.no   Med vennlig hilsen styret i Aust Agder Fylkeslag

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer