Verge, fullmakt og/eller mentor?

Mentor ønsket
Når du som har Asperger/autisme flytter fra foreldrene, er det naturlig at du trenger en del støtte – særlig i begynnelsen. Målet er ikke å klare absolutt alt selv, men å trives og være selvstendige på egne premisser.  

I denne artikkelen gir vi oversikt over tre typer støtte som kan hjelpe deg å ivareta dine rettigheter og interesser. 

NB: Dette er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte profesjonell rådgivning av advokater eller andre fagfolk.


Verge

Verge kan oppnevnes for deg som trenger hjelp til å ivareta dine rettigheter og interesser, men bare hvis du vil! Du skal selv være enig i at vergemålet opprettes. Du skal også være enig i hvem som skal være vergen din og hva oppdraget skal innebære. Vergen skal ikke «ta hånd om deg» men handle på vegne av deg – vergen har faktisk en lovfestet plikt å høre med deg og handle i tråd med viljen din.  

Vergen skal ikke ha en rolle som er mer omfattende enn du selv trenger og ønsker.  Vergens oppdrag kan være knyttet til dine økonomiske interesser, dine personlige interesser, eller begge deler.  Det er ganske vanlig å få hjelp til å bli hørt, til å kvalitetssikre kommunale tjenester, betale regninger og kontrollere selvangivelsen, osv. Hvis du har en leilighet, kan vergen ta ansvar for at leiligheten ikke taper seg unødvendig i verdi, f.eks. pga manglende forsikring eller dårlig vedlikehold i borettslaget. 


Fullmakt 

Legalfullmakt er et alternativ til vergemål, når det bare er behov for hjelp til dagligdagse gjøremål. Ved hjelp av en legeerklæring kan nærstående familiemedlemmer kunne hjelpe deg uten å måtte oppnevnes som verge. Legal fullmakt er begrenset til økonomiske disposisjoner knyttet til bokostnader og daglig underhold, f.eks. husleie, strøm, lånebetaling osv. 

Det er også mulig å gi familiemedlemmer (eller andre du har tillit til) skriftlig fullmakt. Fullmakten bør være konkret, både når det gjelder ansvarsområde og varighet. Eksempel: «Jeg gir med dette min far, Ola Nordmann, fullmakt til å hjelpe meg i anledning min søknad om støttekontakt. Han kan få alle opplysninger om meg som er nødvendig, for å bistå meg i min sak.» Fullmakten må selvfølgelig ha din underskrift. 


Mentor/fadder  

Det er også lurt å finne noen som kan være en mentor for deg, som du kan spørre når du må ta viktige avgjørelser eller har spørsmål om uskrevne sosiale regler, praktiske oppgaver osv. 

I Sverige kan man få en mentor gjennom offentlige tilbud, f.eks. gjennom Habilitering och Hjälpmedel. Det er nok mange som håper at det utvikles liknende tilbud i Norge. 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer