Verdens Autismedag 2. april

Gratulere med dagen til alle landets autister, pårørende og fagfolk! I dag den 2. april er det Verdens Autismedag, en dag hvor det settes fokus på autisme og hvordan det er å være autist. FN vedtok 2007 at 2. april ble en offisiell dag for bevissthet rundt autisme og autismespekterdiagnoser. Første gang den ble markert var i 2008, Dagen markeres hvert år i FN sitt hovedkontor i New York, samtidig som FNs medlemsland oppfordres til å gjøre egne tiltak for å øke bevisstheten rundt autisme. Verdens autismedag assosieres av flere med fargen blått og en av de mest kjente markeringene er “Light It Up Blue” blåfargen går også i igjen i vår logo.

Korona-pandemien har satt sine spor og preget hverdagen til de fleste. Men det er ingen tvil om at pandemien har rammet visse grupper betydelig kraftigere enn andre. Vi ser familier med autistiske barn miste tilbud som avlastning, støttekontakt osv. De som har hatt avlastning på institusjon eller bor i bemannet bolig har urettmessig blitt nektet besøk av sine nærmeste pårørende. Flere steder har tilbud om varig tilrettelagt arbeid (VTA) blitt nedstengt i perioder uten at det blir tilbudt alternativt opplegg for arbeidstakerne.

Men koronapandemien har også medført positive endringer for enkelte av våre medlemmer. Smittesituasjonen har gjort at de fleste organer i samfunnet har måttet ta i bruk digitale møteplattformer, som for noen er en fordel og andre en ulempe.

Foreldre- og pårørendegrupper

På verdens autismedag i fjor startet vi opp de første digitale foreldre- og pårørendegruppene der vi inviterer inn eksterne og interne foredragsholdere. Dette tilbudet har blitt godt tatt imot av deltagerne og flere har gitt oss tilbakemelding om at dette var et savnet tilbud og vi vil opprettholde i år de digitale gruppene, med håp om at vi kanskje også kan få muligheten til å kombinere digitale og fysiske avhengig av situasjon.

Gruppe for aspergere og høytfungerende innen autismespekteret

I år skal vi starte opp digital samtalegruppe for aspergere og høytfungerende innen autismespekteret, denne vil bli ledet av en med diagnose. Målet er å arrangere dette hver annen måned over to timer.

Kurs

I 2020 avholdt vi mot alle odds 7 kurs om autisme for forskjellige aktører, noe vi gjør gratis. Vi vil fortsatt ha et sterkt fokus på kurs og det er bare å ta kontakt med oss dersom det er av interesse.

Tett samarbeid med Glenne autismesenter

Vi har et tett samarbeid med Glenne autismesenter. Det er flere mål med samarbeidet, for det første er vi med på å sikre et godt tilbud til våre medlemmer, for det andre tjener både foreningen og Glenne på gjensidig oppdatering av tilbakemeldinger, og for det tredje ønsker vi og Glenne å sammen jobbe for et autismevennlig sykehus. Vi jobber derfor med å utvikle en prosedyre for intern bruk på Sykehuset i Vestfold samt samarbeid om utforming og arrangering av kurs.

Avsluttende

Selv om 2020 har vært et svært krevende år med tanke på korona har vi i Vestfold Fylkeslag gjort alt vi kan for å tilby våre medlemmer det tilbudet de trenger. Vi har tilpasset oss til situasjonen og fokusert mer på brukermedvirkning og interessepolitiske saker i denne perioden da vi ikke har kunnet arrangere fysiske aktiviteter.

Vi er spente på hva dette året vil by på av muligheter og håper at vi om ikke alt for lenge igjen vil kunne arrangere våre tradisjonelle medlemsaktiviteter.

 

Beste hilsen,

Sondre Bogen-Straume
Leder, Autismeforeningen i Norge, Vestfold fylkeslag

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer