Verdens Autismedag 2.April

Fn markerer hvert år World Autism Awareness Day 2 April. Temaet for årets markering er:

«Assisterende teknologi. Aktiv deltagelse»

Eksperter og selvadvokater vil diskutere disse temaene i FN

  • Internett og digetale samfunn. Lik tilgang for alle
  • Selvstendige: Brukav assisterende teknologi og mer
  • Utdanning og arbeid: Kommunikasjon og eksekutiv
  • Telemedisin: Åpne dørene til helsetjenester
  • Retten til å bli hørt: Politisk deltagelse og fremming av rettigheter

Dette er ikke tilstrekkelig reflektert i dagens politikk i Norge.

I forbindelse med Word Autism Awareness day, lanserer også Autism Europe, (som Autismeforeninen i Norge er en del av), en ny kampanje:

«En ny dynamikk for autisme»

Mål 1: Skape en global bevisthet om autisme i samfunnet, og fremme bedre forståelse for hvordan man bedre kan støtte og inkludere personer med autisme.

Mål 2: Heve bevisstgjøringen hos beslutningstakerene, og be dem støtte tiltak som kan fjerne barrierer som personer med autisme støter på.

Mål 3: Brobygging, tiltak mellom EU og nasjonale aktører, som til sist vil gi stemme til og promoterer interessene og rettihgetene til personer med autisme.

De viktigste budskapene er:

  • Rundt 1% av befolkningen er på autismespekteret. Det vil si at det pr 01.01.19 er rundt 53282 personer med autisme i Norge. Mange av disse er ikke diagosert. Deler av landet mangler utstrakt diagnostisk kompetanse, så det reelle tallet er sannsyneligvis høyere.
  • I 2019 er det mange som kjenner til autisme, men mer må bli gjort for å skape reell forståelse og støtte i sammfunnet. Daglig opplever personer med autisme diskriminering og bruk av tvang
  • Vi trenger en helheltilig helseplan for å redusere helsemessige skjevheter i hele Europa
  • Selv om vi alle er forskjellige, er vi sammen i vår diversielt.
  • EU ledere og norske poliktikere bør forstå behovene og prioriteringene til personer med autisme, og støtte tiltak som fører til full inkludering i samfunnet.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer