Verdens autismedag

2. april er verdens dag for bevissthet rundt  autisme — “World Autism Awareness Day”.
Autismeforeningen i Norge håper at FNs internasjonale autismedag vil rette fokus mot de livslange behovene mennesker med autismespekterforstyrrelse har.

Les mer her (PDF)