Verdens autisme dag 2. april 2016

PROGRAM FOR VERDENS AUTISMEDAG 2. APRIL 2016

Vi har den gleden av å kunne invitere til verdens autismedag lørdag 2. april 2016.

Sted : Glenne regionale senter for autisme, Fogdeveien 55. 3184 Borre

Generalforsamlingen i FN erklærte i 2007 2.April for verdensdagen for oppmerksomhet rundt autisme. Dagen ble markert første gang i 2008. FN-resulusjonen som vedtok denne dagen oppfordrer alle medlemsstater av FN til å gjøre tiltak for å øke oppmerksomheten rundt autisme i samfunnet, og oppfordrer til fokus på tidlig diagnosering og tilrettelegging for personer med autismediagnose.

Vi håper at dere vil finne programmet interessant.  Fordi vi denne dagen også vil ha salg av kaffe/te, pølser med brød/lumpe og kaker setter vi stor pris på en mail / sms  om dere har lyst å delta, men det er også fult mulig å bare møte opp. Påmelding skjer til vestfold@autismeforeningen.no eller tlf 97968782

11.00 – 11.15   Velkommen ved Anne – Britt Forbord Autismeforeningen Vestfold fylkeslag

11.15 – 12.15 Nav : Hjelpestønad, Grunnstønad, omsorgspenger m.m ved Kjerstin Fjelstad

12.15 – 12.30 Pause

12.30 – 13.30 Barne ansvarligs oppgaver og mandat  Nina Stensrud-Rørby, Glenne regionale senter for autisme

13.30 – 14.00 Pause

14.00 – 15.00 Begrensninger i bruk av tvang og makt, kap 9 ved Tom Harald Myrene, Glenne regionale senter for autisme

15.00 – 15.15 Pause

15.15 – 16.00 BPA ved Uloba

16.00 -16.15Pause

16.15 – 16.30 Medema  informasjon om sykler

16.30 – 16.45 Pause

16.45 – 17.15 Coqnita informasjon om div velferdsteknologiske hjelpemidler

17.15 – 17.45 Abillia  informasjon om div velferdsteknologiske hjelpemidler

Det vil bli stands med utstilling fra diverse hjelpemiddel leverandører og stand fra Uloba som er det er mulighet å prate med i pauser. Det vil også være mulighet for samtaler med fylkeslagets likepersoner. Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

VI ØNSKER DERE VELKOMMEN OG GLEDER OSS TIL Å SE DERE

 

Program : program vedrens autismedag 2016

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer