Velkommen til temakveld og årsmøte onsdag 17. februar

Onsdag 17. februar kl. 18 – 20.30 hos Frivillighet Norge, i St. Olavsgt. 25, Oslo

Oslo fylkeslag inviterer medlemmer, pårørende og andre interesserte på årsmøte og temakveld med presentasjon av nyttige hjelpemidler for personer med ASD. Vi oppfordrer medlemmer til å være tilstede hele kvelden. Delta på årsmøtet og bruk retten din til å stemme frem vedtak til beste for medlemmer i Oslo fylkeslag. Det blir lett servering.

Kl. 18.00 – 18.45: Kommunikasjon, struktur og tid – mestring i hverdagen

Abilia utvikler, produserer og leverer hjelpemidler innenfor områdene kommunikasjon og kognisjon. De har et bredt spekter av produkter som kan tilpasses den enkeltes behov og forutsetninger. Hjelpemiddelkonsulent Øystein Moen fra Abilia vil vise ulike hjelpemidler, og hvilke muligheter dette gir i hverdagen for brukeren, pårørende og støttepersoner.  

Kl. 19.00 – 20.30: Årsmøte

Dagsorden

 1. Godkjenning av dagsorden
 2. Valg av møteleder og referent, samt to til å underskrive protokollen
 3. Årsrapport for 2015, ved leder
 4. Revidert årsregnskap for 2015 og budsjett for 2016, ved kasserer
 5. Innkomne saker, leder presenterer saker og forslag til vedtak:

Fra medlemmer:

 1. Autismeforeningen skal engasjere seg i debatten for å beholde spesialskoler
 2. Styrke tilbudet for elever med Asperger syndrom på barneskoletrinnet i Oslo

Fra styret: Styrets planer for 2016: Opprettholde et variert aktivitetstilbud tilpasset ulike medlemmer av Oslo fylkeslag, og bidra til styrking av skoletilbudet til barn med ASD i Oslo.

Forslag til vedtak: Styrets planer for 2016, som inkluderer forslag i innkomne saker fra medlemmer. Styret har dessuten fremmet forslag 1. til behandling på Autismeforeningens landsmøte i april 2016.

 1. Valg, ved Valgkomiteen:
 2. Orientering om hvem som går ut av styret, deretter valg av følgende verv:
  • Leder
  • Styremedlemmer (for to år)
  • Varamedlemmer (for ett år)
  • 1 Likemannskoordinator
  • 1 Studieleder
  • Revisor/Revisjonsfirma
  • Valgkomité
  • 2 representanter til Autismeforeningens landsmøte i april 2016
  • 1 vararepresentant til Autismeforeningens ledermøte høsten 2016 (leder obligatorisk)

Innkallingen blir også sendt per brevpost, med årsrapport for 2015 og innkomne saker vedlagt. Ta kontakt med styret på epost oslo@autismeforeningen.no innen 15. februar dersom du ønsker å få tilsendt fylkeslagets reviderte årsregnskap for 2015 i forkant av møtet. Årsrapport, årsregnskap og budsjett vil være tilgjengelig i møtelokalet.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer