Velkommen til temakveld og årsmøte 2018

Torsdag 8 mars kl. 18.30– 21.00 sted: Oppsal samfunnshus

Kl. 18.30 – 19.00: Å bo i bolig og hvordan vernepleiere jobber.

Oslo fylkeslag inviterer medlemmer, pårørende og andre interesserte til årsmøte og temakveld med presentasjon av Janne Grete Myre som er miljøterapeut og vernepleier som har jobbet med utviklingshemmede i over 24 år. Hun har jevnlig jobbet med autister i disse årene, og har autister i boligen der hun jobber i nå. Hun vil holde en halvtimes foredrag om det å bo i bolig og hvordan vernepleiere jobber.

Vi oppfordrer medlemmer til å være tilstede hele kvelden.  Delta på årsmøtet og bruk retten din til å stemme frem vedtak til beste for medlemmer i Oslo fylkeslag.

Kl. 19.00 – 21.00: Årsmøte

Dagsorden

 1. Godkjenning av dagsorden
 2. Valg av møteleder og referent, samt to til å underskrive protokollen
 3. Årsrapport for 2017, ved leder
 4. Revidert årsregnskap for 2017 og budsjett for 2018, ved kasserer
 5. Presentasjon av fylkeslagets pågående og nye aktiviteter
 6. Innkomne saker, leder presenterer saker og forslag til vedtak:
 7. Valg, ved Valgkomiteen:

Orientering om hvem som er på valg, deretter følger valg av følgende verv:

 • Leder
 • Styremedlemmer (for to år)
 • Varamedlemmer (for ett år)
 • 1 Likemannskoordinator
 • 1 Studieleder
 • Revisor/Revisjonsfirma
 • Valgkomité
 • 2 representanter til Autismeforeningens landsmøte i april 2016
 • 1 vararepresentant til Autismeforeningens ledermøte høsten 2016 (leder obligatorisk)

 

Ta kontakt med styret på epost oslo@autismeforeningen.no  innen 28. februar dersom du ønsker å få tilsendt fylkeslagets reviderte årsregnskap for 2017 i forkant av møtet. Årsrapport, årsregnskap og budsjett vil være tilgjengelig i møtelokalet.

Vel møtt!

Invitasjon i PDF får du ved å klikke Her.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer