Velkommen til Østfold fylkeslag

Østfold fylkeslag har i overkant av 500 medlemmer, både personer som selv har diagnose, samt foreldre, foresatte og fagfolk. Vi ønsker å jobbe mot kommuner, media, barnehager, skoler, NAV og fagmiljøer, med problemstillinger som kan gjøre hverdagen bedre for våre medlemmer.

Vi har som mål å skape møteplasser for medlemmer med diagnose og deres pårørende.