Velkommen til likepersonskurs med Autismeforeningen i Norge!

 
Bli likeperson du også, vi i Hordaland trenger deg 🙂
 
Autismeforeningen har fått et nytt digitalt likepersonskurs. 🎉
I fem moduler lærer du mer om oppgaver, samtaleteknikk og grensesetting.
 
Takk Stiftelsen Dam for støtte!