Oppdatert! Velkommen til årsmøte for Oslo fylkeslag 16. februar 2016

Velkommen til årsmøte torsdag 16. februar klokken 18.00 – 20.30 hos Frivillighet Norge, Øvre slottsgate 2B

 • 18.00 Lett servering og sosialisering
 • 18.30 Årsmøte

DAGSORDEN

 1. Godkjenning av dagsorden
 2. Valg av møteleder og referent samt to til å underskrive protokollen
 3. Årsberetning ved styreleder
 4. Revidert årsregnskap for 2016 og budsjett ved kasserer
 5. Innkomne saker
 6. Valg, ved valgkomiteen
  Leder: Knut Asbjørn Forsmo, ikke på valg
  Sekretær: Per Bang Jensen, på valg
  Kasserer: Randi Nerstad, på valg
  Styremedlem: Heidi Sundby, på valg
  Styremedlem: Sonja Bjaaland, ikke på valg
  Varamedlem 1: Aleksy Goroszko
  Varamedlem 2: Lillian Halvorsen
  1 Likemannskoordinator
  1 Studieleder
  Revisor/Revisjonsfirma
  Valgkomite
  2 representanter til landsmøte.
  1 vararepresentant til ledermøte

Klikk finner du link for å hente fram Dagsorden for årsmøtet og årsberetning for 2016.

Viktig! Saker som ønskes fremlagt på årsmøtet bes innsendt til styret senest torsdag 2. februar 2017 / 2uker før årsmøte.

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer