Velkommen til årsmøte 30. mars 2022

Onsdag 30. mars  kl. 18.00–19.30
Sted:
Sagene Samfunnshus

Dagsorden

 1. Godkjenning av dagsorden
 2. Valg av møteleder og referent, samt to til å underskrive protokollen
 3. Årsrapport for 2021, ved leder
 4. Revidert årsregnskap for 2021 og budsjett for 2022, ved kasserer
 5. Innkomne saker – ingen saker innmeldt
 6. Valg, ved Valgkomiteen:

Orientering om hvem som går ut av styret, deretter valg av følgende verv:

 • Leder
 • Styremedlemmer
 • Varamedlemmer
 • 1 Likemannskoordinator
 • 1 Studieleder
 • Revisor/Revisjonsfirma
 • Valgkomité
 • 1 vararepresentant til Autismeforeningens ledermøte høsten 2022 (leder obligatorisk).

Årsrapport blir tilgjengelig i god tid før årsmøte

Vel møtt!

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer