Velkommen til årsmøte 25. februar 2020

Tirsdag 25. februar  kl. 19.00–20.30
Sted: Sagene samfunnshus

Adresse: Kristiansandsgate 2 (kart), 0463 OSLO
Lett servering.

Dagsorden

 1. Godkjenning av dagsorden
 2. Valg av møteleder og referent, samt to til å underskrive protokollen
 3. Årsrapport for 2019, ved leder
 4. Revidert årsregnskap for 2019 og budsjett for 2020, ved kasserer
 5. Innkomne saker
 6. Valg, ved Valgkomiteen:

Orientering om hvem som går ut av styret, deretter valg av følgende verv:

 • Leder
 • Styremedlemmer
 • Varamedlemmer
 • 1 Likemannskoordinator
 • 1 Studieleder
 • Revisor/Revisjonsfirma
 • Valgkomité
 • 1 vararepresentant til Autismeforeningens ledermøte høsten 2020 (leder obligatorisk)
 • Link til Årsrapport for 2019 finner du nedenfor.
 • Årsrapport, årsregnskap og budsjett vil være tilgjengelig i møtelokalet.

Vel møtt!

Årsrapporten finner du via linken nedenfor:

Årsrapport autismeforeningen 2019

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer