Velkommen!

Autismeforeningen i Norge er en landsdekkende forening for mennesker med diagnose innen autismespekteret, foreldre og andre pårørende samt andre interesserte. Oslo fylkeslag er en underavdeling av Autismeforeningen. Oslo fylkeslag ble stiftet i 1978 og har pr. 1. januar 2011 ca. 320 medlemmer.

Fylkeslaget driver flere aktive pårørendegrupper som treffes jevnlig for å utveksle erfaringer og dele frustrasjoner og gleder med likesinnede. Fylkeslaget arrangerer også informasjonsmøter og aktiviteter for våre medlemmer.

Oslo fylkeslag kan nås på tlf. 41567413, mandag til torsdag kl. 13-15 og kl. 18-19, eller e-post oslo @ autismeforeningen.no. Styremedlemmene jobber ulønnet på fritiden og har begrenset kapasitet til å svare per e-post og telefon. Generelle henvendelser bes rettet til Autismeforeningens kontor på tlf. 23 05 45 70.

Ta gjerne kontakt og fortell oss hva du vil at Autismeforeningen skal gjøre for deg!

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer