Varsling

For å sikre trygg og transparent håndtering av varsler, har organisasjonen utviklet retningslinjer.

Disse retningslinjene har som mål å etablere en varslingsordning som forebygger og håndterer kritikkverdige forhold innenfor organisasjonen. De gjelder for varsler knyttet til medlemmer, tillitsvalgte og ansettelsesforhold i Autismeforeningen.

Kritikkverdige forhold inkluderer brudd på lover, vedtekter og etiske retningslinjer, som korrupsjon, overgrep, diskriminering og mer. Varsling skal rapporteres til lokallagsleder, sekretariatsleder eller styreleder og kan også være anonym.

Varslingsprosessen skal være rettferdig og konfidensiell, med beskyttelse mot gjengjeldelse. Varslingsutvalget vil undersøke varslene, involvere de berørte parter og gi anbefalinger for videre behandling.

Retningslinjene sikrer at personopplysninger håndteres i samsvar med personvernlovgivning. Dokumenter oppbevares i tre år etter at varslingssaken er avsluttet.

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV VARSLER I AUTISMEFORENINGEN I NORGE

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer