Vårens nye kurskataloger

Oslo og omegn bugner av muligheter for alle som vil lære om autismespekter diagnoser og relaterte temaer. Her kommer en oversikt over høstens nye kurskataloger. Husk også å sjekke kalenderen vår med månedlige oversikter over eksterne kurs.

Lokale kursholdere med fokus på autisme/Asperger:
Spiss kompetanseservice i Oslo tilbyr kurs om temaer knyttet til autismespekteret (i tillegg til veiledning og publikasjoner). Spiss arrangerer diverse kurs og workshop i vår 2015, om alt fra skolerettigheter til søsken. Se kurskatalogen her.
Nordvoll skole og autismesenter i Oslo er en bydekkende spesialskole. De tilbyr en «startpakke» med 7 innføringskurs både vår og høst. De tilbyr også Nordvollseminaret i mars og to temakurs. Foresatte deltar gratis. Se kurskatalogen her.
Haukåsen skole i Oslo tilhører kompetanseenheten for gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og kommunikasjonsvansker. Skolens utadrettede virksomhet arrangerer kurs om Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), Datatekniske hjelpemidler og programvare og tilrettelegging. Se kurskatalogen her.


Kurs hos spesialisthelsetjenesten
Kapellveien habiliteringssenter i Oslo er en ideell virksomhet som er knyttet til Oslo universitetssykehus. Kursene er først og fremst rettet mot foreldre/instanser som mottar veiledning fra senteret, men det vil også være anledning for andre interesserte å melde seg på. Se kursoversikten til venstre her. Tips: Senteret er cirka 10 minutters gange fra Storo t-banestasjon. 
Glenne autismesenter i Horten er en del av Habiliteringstjenesten i Vestfold. Glenne tilbyr både innføringskurs og temakurs (for eksempel om utfordrende atferd). Se kursoversikten her.
HABU på Sykehuset Østfold i Fredrikstad arrangerer et kurs om spisevansker som fokusererer på unge med autismespekterdiagnose. HABU arrangerer også et par andre kurs som kan være av interesse. Se kursoversikten til høyre her.
Tips: Yrkesaktive foreldre kan få opplæringspenger for kurs arrangert av spesialisthelsetjenesten. De kan også ha rett til å få dekket reise- og oppholdsutgifter. Les mer her.


 
Andre kursarrangører
Bufetat arrangerer kurshelger med fokus på samliv og foreldres behov. ”Hva med oss?”(grunnkurs og oppfølgingskurs) er utviklet spesielt for par som har barn med nedsatt funksjonsevne mens ”Hva med meg?” er et lignende tilbud for aleneforeldre. Send påmelding før de populære kursene er fulltegnet!
Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste) har 11 kontorsteder i avdelingen Sørøst og mange av disse holder kurs. Foreløpig er det ingen kurs i vår 2015 som handler direkte om autisme/Asperger, men ellers har Statped et bredt tilbud. Kursene om norsk med tegnstøtte (tegn-til-tale) kan være av interesse, og kursene om nettbrett i barnehager/skoler er populære uansett diagnose. Ta en titt i kurskalenderen.
Abilia er et firma som spesialiserer seg på hjelpemidler innenfor kognisjon, kommunikasjon, varsling og brytere/ betjeningsløsninger. De holder kurs om egne produkter. Se kurskalenderen her.
NAV tilbyr en del kurs, bl.a. om alternativ- og supplerende kommunikasjon og hjelpemidler. Se kurskalenderen her. Gå til kursoversikten her.
Dysleksi Norge er foreningen for personer med lese- og skrivevansker, språkvansker og/eller mattevansker. De tilbyr nettkurs om disse vanskene for forskjellige målgrupper (lærere/fagpersoner, foreldre, studenter og optikere). Se nettkursoversikten her.
 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer