Vårens nye kurskataloger

 
Oslo og omegn bugner av muligheter for alle som vil lære om autismespekter diagnoser og relaterte temaer. Her kommer en oversikt over høstens nye kurskataloger. Husk også å sjekke kalenderen vår med månedlige oversikter over eksterne kurs.


Lokale kursholdere med fokus på autisme/Asperger:

Spiss kompetanseservice i Oslo tilbyr kurs om temaer knyttet til autismespekteret. Kursoversikten finner du her. Uansett hvilken aldersgruppe du er interessert i, har Spiss noe relevant å tilby, for eksempel «Barn som leker alene» om småbarn, «Skolevegring» og andre kurs om barn/unge og «Asperger i parforhold» som er om og for voksne med diagnose. Spiss arrangerer også et kurs rettet mot søsken fra ca. 12-16 år. Kursene arrangeres som regel i Spiss sine lokaler på Kjelsås. Kart og veibeskrivelse finner du her. På den nye nettsiden til Spiss finner du både en kursoversikt, en nettbutikk og informasjon om veiledningstjenester.
Nordvoll skole og autismesenter i Oslo er en bydekkende spesialskole og er tilgjengelig med bil, buss eller t-bane. De tilbyr en «startpakke» med 7 innføringskurs både vår og høst. De tilbyr også diverse temakurs, for eksempel om pubertet. I tillegg arrangerer de Nordvollseminaret 10. og 11. mars. Deltakere utenfor Oslo betaler kun 300 til 500 kroner pr. kurs. Se kursoversikten her.
Haukåsen skole i Oslo tilhører kompetanseenheten for gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og kommunikasjonsvansker. Skolens utadrettede virksomhet arrangerer kurs om Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), datatekniske hjelpemidler/programvare og tilrettelegging. Se kurskatalogen her.


Kurs hos spesialisthelsetjenesten

Yrkesaktive foreldre kan få opplæringspenger for kurs arrangert av spesialisthelsetjenesten. De kan også ha rett til å få dekket reise- og oppholdsutgifter. Les mer her.
Kapellveien habiliteringssenter i Oslo er en ideell virksomhet som er knyttet til Oslo universitetssykehus. Senteret er cirka 10 minutters gange fra Storo t-banestasjon. Kursene er først og fremst rettet mot foreldre/instanser som mottar veiledning fra senteret, men det vil også være anledning for andre interesserte å melde seg på. Se kursoversikten til venstre her.
Glenne autismesenter i Horten er en del av Habiliteringstjenesten i Vestfold. Glenne tilbyr både innføringskurs og temakurs (for eksempel om utfordrende atferd eller Vermeulens metode for å fortelle om diagnosen). Noen kurs er kun for inviterte deltakere. Se kursoversikten her.
Vestre Viken Habiliteringssenter i Drammen arrangerer en rekke kurs i vår 2016. Noen kurs er kun for inviterte deltakere. Andre er åpne kurs, f.eks. kursene om pubertet hos utviklingshemmede. Se kursoversikten her.
HABU på Sykehuset Østfold i Fredrikstad arrangerer fire relevante kurs i vår 2016. Kurset om sosiale rettigheter er relevant for de fleste som har mindreårige barn. Se kursoversikten nederst til høyre her.


Andre offentlige kursarrangører

Bufetat arrangerer kurshelger med fokus på samliv og foreldres behov. ”Hva med oss?”(grunnkurs og oppfølgingskurs) er utviklet spesielt for par som har barn med nedsatt funksjonsevne mens ”Hva med meg?” er et lignende tilbud for aleneforeldre. Les mer i arbeidsheftet eller på www.bufdir.no. Send påmelding før de populære kursene er fulltegnet!
Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste) har 11 kontorsteder i avdelingen Sørøst og mange av disse holder kurs. Foreløpig er det ingen kurs i vår 2016 som handler direkte om autisme/Asperger, men Statped et bredt kurstilbud. Hva med et kurs om norsk med tegnstøtte (tegn-til-tale) eller pedagogisk bruk av nettbrett? Den årlige spesialpedagogiske konferansen kan også være fristende. Ta en titt i kurskalenderen for å finne andre spennende kurs. Kommuner og andre instanser kan også søke om kurs og forelesninger som er tilpasset lokale behov.
NAV tilbyr en del kurs, bl.a. om alternativ- og supplerende kommunikasjon. De mest relevante kurs finner du i kategorien «Hjelpemidler og tilrettelegging.» Andre typer kurs og kurs i andre fylker finner du i kursoversikten her.


 

Diverse andre kursarrangører

ISOP Seminarer arrangerer diverse relevante kurs på Håndverkeren konferansesenter sentralt i Oslo. I vårsemesteret arrangerer de kurs om utviklingshemmede, psykisk helse, atferdsendring osv. Se kursoversikten her.
Dysleksi Norge er foreningen for personer med lese- og skrivevansker, språkvansker og/eller mattevansker. De tilbyr nettkurs om disse vanskene for forskjellige målgrupper (lærere/fagpersoner, foreldre, studenter og optikere). Se nettkursoversikten her.
Utdanningsforbundet. Utdanningsforbundet er Norges nest største fagforbund og har medlemmer fra alle deler av utdanningsfeltet, fra barnehage til universitet og høgskole. De arrangerer mange åpne kurs, bl.a. et kurs om inkludering og likeverd. Se kursoversikten her.
BroAschehoug er tilknyttet Forlagshuset Aschehoug og har over 15 års erfaring med kompetanseutvikling i barnehage, SFO, grunnskole og videregående skole. De arrangerer åpne kurs om diverse temaer, bl.a. om barn med særskilte behov. De kan også skreddersy kurs ved bestilling, tilpasset lokale behov.
Abilia er et firma som spesialiserer seg på hjelpemidler innenfor kognisjon, kommunikasjon, varsling og brytere/ betjeningsløsninger. De holder kurs om egne produkter. Se kurskalenderen her.
Ferd sosiale entreprenører arrangerer åpent hus for personer som har lyst til å løse samfunnsutfordringer på nye måter. Les mer her.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer