Vanlige tabber som kan gjøre vondt verre

God kommunikasjon og gode lærer-elev relasjoner er alltid viktige, men spesielt når en elev med autisme/Asperger ikke gjør som forventet, havner i en konflikt, gråter eller viser sinne. Takler vi det på en hensiktsmessig måte? Eller gjør vi vondt verre? Her finner du en liste over fem vanlige tabber.

1. «Du overreagerer. Ikke vær så følsom!»

Ingen overreagerer. Alle mennesker reagerer basert på hvem de er, hva de forstår, hva de har opplevd, hvor slitne eller stresset de er akkurat nå og hvor langt de har kommet i utviklingen sin.
Personer med autisme/Asperger har som regel sterkere sanseopplevelser enn andre – støy er mer plagsomt og matlukter mer kvalmende. I tillegg sliter de med å fange opp beskjeder, kroppspråk og sosiale forventninger. De har opplevd mange nedturer og fått mange så negative tilbakemeldinger at tillitten til seg selv og andre svekkes. Alt dette gjør at de kan få en sterk reaksjon på noe som andre opplever som uvesentlig.

2. «Ikke vær så frekk!» (eller «respektløs» eller «trassig»).

Alle mennesker kan reagere sterkt hvis behovene sine ikke blir tatt hensyn til. Hvis eleven viser motstand, sier det ofte mer om elevens desperat behov for hjelp enn om hvor mye han/hun liker og respekterer deg.

3. «Hvorfor kan du ikke bare…?»

Det som er lett for deg er ikke nødvendigvis lett for eleven med autisme/Asperger. Det er flere grunner til det, bl.a.:

  • Overfølsomme sanser. Mange er født med en overfølsom luktesans. De kan ikke «bare sitte» ved siden av hvem som helst i matpausen fordi matlukter er intense og kvalmende. Mange har også overfølsom hørsel. De kan ikke «bare vente» i en støyete garderobe mens du henter noe. Les mer om slike utfordringer her.
  • Varierende dagsform. Alle har dårlige dager av og til, men hos mennesker med autisme/Asperger skjer det oftere og er mer begrensende. På en dårlig dag trenger de mer støtte og skjerming. De kan ikke forventes å klare noe som vanligvis ville være lett.
  • Begrenset evne til å generalisere. Elever med autisme/Asperger kan ha problemer med å overføre ferdigheter og kunnskaper til nye situasjoner. De klarer ikke nødvendigvis å se likheter mellom situasjonene. Husk å trene på nye ferdigheter i forskjellige miljøer og sammen med forskjellige støttepersoner.

4. «Skam deg! Du kan ikke si sånt! Du kan ikke gjøre sånt!»

Autisme/Asperger er medfødt og gjør det vanskelig å forstå hva som forventes i enhver sosial situasjon. Gjentatte sosiale nederlag er tungt nok å bære uten å påføres skyld og skam.
Hvis eleven sier eller gjør noe feil, hjelp ham/henne å forstå og føle seg forstått. Du kan undersøke rolig hvordan eleven opplevde situasjonen. Du kan prøve å forklare på en saklig måte hva som gikk galt. Sosiale historier og tegneseriesamtaler er eksempler på enkle metoder som du kan bruke. Les mer om metodene på side 47-50  i Statpeds hefte om elever med Asperger.

5. «Se på meg!»

Mange tror at blikkontakt er et pålitelig tegn på respekt og oppmerksomhet. Men det stemmer faktisk ikke! Blikkontakt kan faktisk gjøre det vanskeligere for eleven med autisme/Asperger å følge med og forstå det som blir sagt. Hos noen skaper blikkontakt angst og ubehag. Hos andre blir de visuelle inntrykkene så dominerende at de ikke klarer å lytte eller sette ord på egne tanker og følelser.

Inspirasjonskilde:

«5 things you should never say to a child with Aspergers» (engelsk video på 13 minutter)

Vil du lære mer om god kommunikasjon sammen med barn på autismespekteret?

Da anbefaler vi «Å bygge bro» av Mia Endresen fra Spiss. Artikkelen består av tre deler:

  • Del 1 – om grunnlaget for kommunikasjon
  • Del 2 – om bokstavelig forståelse og annerledes sansebearbeiding
  • Del 3 – om spørsmål, kroppspråk, tid og overganger

 
 

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer