Valgkomitéen ønsker kontakt med engasjerte medlemmer

Kjære medlem

 

Valgkomiteen er godt i gang med arbeidet om å lage ny innstilling for neste års styre.

Som medlem vil vi veldig gjerne at du tar kontakt om du kunne tenke deg å bidra, enten som ressursperson eller som styremedlem. En ressursperson kan bidra ved å drive en aktivitet eller være deltaker i en arbeidsgruppe der en jobber med et spesifikt tema/sak.

 

 Når det kommer til styreverv søker vi spesielt etter deg som bor i distriktene utenfor Bergen kommune. Styremøter kan alltid foregå digitalt og derfor vil avstand ikke være til hinder for å være styremedlem fra distriktet. I tillegg kan en få dekket reise og opphold ved noen av styremøtene ved fysisk oppmøte. Har du et brennende engasjement for autismesaken ønsker vi at du tar kontakt for en uforpliktende samtale. Vi oppfordrer spesielt menn, flerkulturelle, og personer som selv har en autismediagnose til å ta kontakt. Valgkomiteen er på søk etter deg som enten ønsker en eventuell styreplass, eller å bidra som en ressursperson for styret.

 

Selv om vi vet at mange har en utfordrende livssituasjon, er det viktig at du som styremedlem har mulighet til å bruke tid og energi som ressursperson eller styremedlem. Det er veldig kjekt og utviklende å være styremedlem og din livserfaring kan være med på styrke mangfoldet i det styret kan tilby. Det er viktig at man som styremedlem har gode samarbeidsevner og at man er lydhør for hverandre i styregruppen.

 

Vi ønsker helst svar innen 15.1

 

Hilsen valgkomiteen

ved Trine Flåte, Jens Helleland Ådnanes og Aasne Veberg Haugvik

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer