Plan for valgdeltakelse

 
Har du tenkt å ha opplæring i demokrati som IOP-mål eller valgdeltakelse som IP-mål? I denne artikkelen finner du informasjon som kan hjelpe deg i planprosessen – hvordan du kan utrede interessen, finne brukervennlige ressurser, og planlegge gode løsninger.


Bakgrunn

Voksne med autismespekter diagnoser (ASD) har de samme borgerrettighetene som andre. Dette omfatter bl.a. retten til å stemme. Nedsatte kognitive evner eller lesevansker er ingen hindring, så lenge personen ønsker å stemme. Gjennom valgdeltakelse kan voksne med ASD få medbestemmelse og innvirkning på egen livssituasjon.

Alle stemmeberettigede innbyggere skal ha mulighet til å avgi sin stemme. Derfor har samfunnet hatt fokus på å legge bedre til rette for funksjonshemmedes valgdeltakelse (les mer her). Men endringer på systemnivået blir aldri nok, hvis valgdeltakelse blir et glemt tema i planarbeid på individnivået.
Planarbeid handler om å velge – og velge bort. Opplæring i demokratiske prosesser er ikke nødvendigvis en prioritet for hver elev, i hver IOP som skrives.  Valgdeltakelse er ikke nødvendigvis en prioritet for hver voksen, i hver individuell plan som skrives. Men det er viktig å ta bevisste valg, med alle fakta på bordet.


Å utrede interessen

pluss_minus.jpgDet er lett å si nei takk til noe som er ukjent – eller til noe man har dårlige erfaringer med.  Derfor er det viktig å legge til rette for at personen kan ta et informert valg.  Han/hun må få vite hva det handler om, hvorfor det er viktig å stemme og hvordan det kan tilrettelegges for suksess.
Konkrete tips og råd finner du her:


Forhåndsstemming og andre valgrelaterte rettigheter

forh__ndsstemme.jpg
I Autismeforeningens artikkel «Valgrelaterte rettigheter» finner du informasjon om:
– Forhåndsstemming, f.eks. hjemme
– Hjelp i stemmeavlukket
– Stemmerett
– Fullmakt og tvang (ikke tillatt)

Valgportalen valg.no inneholder alt du trenger å vite om regelverket og praktisk informasjon. Der finner du blant annet en valgbrosjyre og en film om valg i Norge. Begge er tilgjengelige på flere språk.


Oversiktlig informasjon om partiene

partier.jpgMange trenger hjelp til å finne ut hvilket parti som stemmer best overens med deres egne verdier og meninger.
I fylkeslagets artikkel «Se mulighetene for valgdeltakelse» finner du en oversikt over valgomater og andre relevante ressurser i forbindelse med stortingsvalg 2017. 
 


Praktisk opplæring til valgdagen

Valgportalen illustrerer hvordan man avgir stemme på 5-6 enkle trinn. Bildene er enkle og teksten er kortfattet. Hvis det er noe mer du lurer på, finner du svarene på Valgportalen:
stem_123.gif
Valgbrosjyre (tilgjengelig på flere språk) 
Informasjonsfilm (med undertekster. Obs! rask tale)
Valgportalen 

Tips: Det kan være lurt å besøke valglokalet før valgdagen.


Transport og praktisk bistand på valgdagen

hjelp.jpgHvis en ledsager eller transport er nødvendig for å komme til valglokalet, bør ansvaret avklares i god tid.
Alle har rett til nødvendig hjelp til å avgi stemme. Vanligvis er det en valgfunksjonær som bistår i stemmeavlukket. Hvis velgeren har en alvorlig fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse, kan han eller hun søke om å få tilleggshjelp av noen han/hun kjenner. Les mer i «Valgrelaterte rettigheter.» 
Tips: Husk å ta med valgkort/legitimasjon og en mp3-spiller eller noe annet som gjør det lettere å slappe av og vente i kø.


Nyheter og pedagogiske materialer på tilpasset nivå

Logoen til minstemme.no
Informerte velgere er grunnsteinen i et demokrati, men vanlige aviser og nyhetssendinger passer ikke for alle. Heldigvis finnes det noen alternativer.
Autismeforeningens artikkel «Opplæring i demokrati» inneholder en liste over aviser og nyhetskanaler på forskjellige nivåer (alt fra enkel tekst med piktogrammer til nyhetsinnlegg rettet mot videregående elever). Artikkelen inneholder også en liste over pedagogiske materialer som kan brukes til spesialundervisning i demokrati, politikk og valg.


Til videre lesing:

“Utviklingshemning og valgdeltakelse” er en kronikk skrevet av to seniorrådgivere i Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU). NAKU står også bak en artikkel om samme tema i Magasinet Utvikling (se side 5 her).

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer