Utredning

Autismeenheten og Autismeforeningen er i ferd med å etablere en landsdekkende database over tilbudet til barn, ungdom og voksne som gjelder autismespekterdiagnoser. Les mer her: Autismetilbudet.no.

Informasjon om diagnostisering generelt: Regionalt fagmiljø har utgitt Retningslinjer for diagnostisering av autismespekterforstyrrelse, som beskriver hvordan de anbefaler at utredning og diagnostisering bør foregå.

Utredning av barn og ungdom (under 18 år):

Oslo universitetssykehus:

Nic Waals Institutt (NWI): Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk for barn og ungdom i alderen 0 -18 år i Oslo kommune

Senter for Tidlig Intervensjon (STI) er et tilbud til førskolebarn med autisme og andre utviklingsforstyrrelser. Senteret er underlagt Nordvoll skole og autismesenter

TIPO Norge: En klinikk i TIPO-organisasjonen, som tilbyr høyintensiv tidligintervensjon (EIBI/ABA) av barn med forsinket utvikling, så som autisme og Asperger syndrom.

Utredning av voksne (over 18 år):

Autisme: Avdeling for nevrohabilitering, Habilitering for voksne (HAVO), Oslo Universitetssykehus

Asperger: Kontakt din lokale distriktspsykiatriske enhet

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer