Utdanning: Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme

Ved NTNU i Trondheim arrangeres videreutdanning i nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme.

Emnet skal gi bred innsikt i og en god forståelse av nevroutviklingsforstyrrelser, med hovedfokus på autismespekterforstyrrelser.

Det vil bli gitt en innføring i; årsaker, forekomst, kjennetegn, klassifikasjon, komorbiditet, utviklingsforløp, alvorlighetsgrad av kjernesymptomene og assosierte vansker, samt i utredning og diagnostikk. Emnet gir også kjennskap til tilrettelegging- og behandlingsmuligheter for mennesker med autismespekterforstyrrelser.

Målgruppe

Ansatte både i spesialisthelsetjenesten og kommunal virksomhet, innen helse- sosial- eller utdanningssektoren som arbeider med barn, unge og voksne med autismespekterforstyrrelser.

Se https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv16408 for mer informasjon.

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer