Utdanning etter grunnskolen – diverse linker

Her finner du en oversikt over diverse linker om videregående skole og høyere utdanning.  

Tips:  Andre linksamlinger om videregående skole og overgangen til arbeid finner du her.


Videregående skole

Elev- og lærlingombudet i Akershus.  «Elevombudet skal ta ivareta interessene til elever og lærlinger som er i gang med videregående opplæring i Akershus.» «Ombudet gir råd om rettigheter og plikter, og bistår i enkeltsaker ved behov.»  «Det er fritt frem for alle involverte å kontakte ombudet (elever, lærlinger, foresatte, skoleansatte, lærlingansvarlige osv).»

Kontaktinformasjon for alle videregående skolene, PPT kontorene i Akershus m.m.

Retten til to år ekstra videregående skole.  Her er litt om retten til utvidet tid til videregående opplæring, fra NFU.

Veileder i spesialundervisning, Akershus.  «Retningslinjer for arbeid med spesialundervisning i Akershus fylkeskommunes skoler fra november 2007.»

«Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning,» utgitt av Utdanningsdirektoratet.  Kapittel 7 handler om videregående.  Se side 88.


Høgskoler og universiteter – linker fra 2011/2012

Har du kontakt med studenter med Asperger syndrom?  En NTNU brosjyre fra 2011.

Tilrettelegging på Høgskolen i Oslo.  Intervju med lektor Kirsten Ribe, som er opptatt av å legge til rette for studenter med Asperger syndrom

Mobiltelefon som kognitiv støtte for studenter med Asperger syndrom.  Prosjektet var et samarbeid mellom NAV-NONITE, Universitetet i Oslo, Autismeenheten og Autismeforeningen.  Linken går til sluttrapporten fra desember 2011, men andre linker om bruk av smartphoneteknologi finner du her

«Bachelorboka, 2. utgave» av Dag Asbjørnsen og Arnt Johan Maasø (2011).  Som fersk student er det masse nytt å sette seg inn i, f.eks. hvordan man bytter fastlege.  Denne boka gir studenter grepet om studieteknikk, nye begreper, frister, studentvelferd, eksamensformer mm.  Slike tips er kanskje ekstra nyttige for studenter med ASD.

«Vil ha mer hjelp» Studenter med usynlige vansker strever med å bli trodd og å få all den  tilrettelegging de trenger, viser en spørreundersøkelse utført av Unge  funksjonshemmede.

«Hjelp til studenter med spesielle behov.»  Artikkelen er fra Sørlandet kompetansesenter, februar 2012.

 


Høgskoler og universiteter – linker fra tidligere år

Studentenes egne mestringsstrategier.  Et tipshefte fra NTNU.  Målgruppa er studenter som har utfordringer med organisering/strukturering, startvansker, konsentrasjonsvansker, riktig fokus, motivasjon og/eller døgnrytme.

Presentasjon fra 2009.   Kari Steindal holdte et foredrag om kognitive hjelpemidler for studenter med Asperger syndrom eller ADHD på Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø i Trondheim.  

«Snart student?» fra 2004 retter seg mot ungdom med funksjons-nedsettelser som ønsker høyere utdanning. Heftet gir en god oversikt over tjenester studenten kan ha nytte av og andre muligheter som bidrar til en best mulig studiesituasjon.

Universitetet i Oslo kan tilby tilrettelagt eksamen og veiledning til bruk av iPhone e.l. for å strukturere studiehverdagen til studenter med Asperger.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer