Overgangen fra utdanning til arbeid

Del på Facebook


«Overgangen fra videregående skole til arbeid» er navn på rapport nr. 1/1999 fra Autismeenheten.    Rapporten er resultatet av et prosjekt utført av Habiliteringstjeneste for voksne i Sør-Trøndelag.  Prosjektet handlet om hvordan å tilrettelegge videregående opplæring for å kvalifisere deltagerne for arbeidslivet.  Deltagerne (5 gutter og 3 jenter) var svært forskjellige med hensyn til funksjonsnivå, ønsker, behov og ferdigheter.  Oppsummering av prosjektene starter på side 34 i nettleseren. 

Powerpoint.   Ellen Kleven og Bjørn Bergersen lagde denne presentasjonen om overgangen til arbeid.

Hvordan ser veien inn i arbeidslivet ut for unge funksjonshemmede?  Hvilke muligheter og barrierer møter de på veien?  Nordlandsforsknings rapport 17/2006 heter «Mellom drøm og virkelighet:  unge funksjonshemmede i overganger mellom utdanning og arbeidsliv.»  Cecilie Høj Anvik skrev rapporten basert på feltarbeid og intervju med 20 unge med hørsels-, syns- eller bevegelseshemning.

Mødre skaper jobbvinnere.  Bak mange unge funksjonshemmede som lykkes på arbeidsmarkedet, står en sterk mor som tidlig har lært barna sine å komme seg fram i systemet.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer