UPK-forelesning

UPK-forelesning 22.1.2019

”Utvalget for psykiatrisk kompetanseheving” (UPK)
inviterer til gratis forelesning:

Tema: Ensomhet

Foreleser: Tonelise Holm, Fylkesleder i Mental helse Akershus
Tonelise vil fortelle fra egenerfaring med ensomhet. Hun vil også snakke generelt om tema og om
hva som kan være til hjelp.

Se fullstendig invitasjon her.