UNICEFs tilstandsrapport lansert

Årets tilstandsrapport fra UNICEF ble lansert 30. mai på Litteraturhuset i Oslo. Jon Henrik Larsen, eier og daglig leder av Salangen Nyheter, var hovedtaler ved lanseringen. Han fortalte om sin diagnose, og hvordan han har gått fra å kunne være unsylig til å bli en synlig funksjonshemmet.

«State of the worlds children» er årets tilstandsrapport. Barn med nedsatt funksjonsevne er i fokus i årets rapport. De er blant de mest sårbare i verden. De møter fortsatt store hindringer i hverdagen og mangler ofte muligheten til å leve opp til sitt fulle potensial. Mange blir gjemt bort og stengt ute fra samfunnet helt fra fødselen.

Verktøykasse for tillitsvalgte