Ungdomsråd Lovisenberg Sykehus

Informasjon fra Lovisenberg Diakonale sykehus.

Hei, ved Lovisenberg Diakonale sykehus i Oslo skal vi etablere et ungdomsråd, og i den forbindelse henvender vi oss til aktuelle organisasjoner vi tenker kan ha medlemmer som vil kunne bidra. Det finnes mer informasjon i vedlagte annonse og mer informasjon om sykehuset finnes her: www.lds.no
 
Vi håper dere vil hjelpe oss å spre informasjon om dette, slik at vi kommer i kontakt med gode kandidater til vårt viktige råd.
 
På vegne av oss ved Lovisenberg Diakonale sykehus
 
Vennlig hilsen
 
Hilde Nordgarden
Klinikksjef
Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser
TAKO-sentret, Lovisenberg diakonale sykehus
 
Telefon: +47 47014647
Epost: Hilde.Nordgarden@tako.no
 
Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
 
Eposten inneholder ikke sensitiv informasjon
Se annosen her.