Sosial kompetanse i skolen

I «Månedens skoletips» avslutter vi skoleåret med å informere om undervisning i sosiale ferdigheter. Hvorfor er det viktig? Og hvilke opplegg kan brukes i skolen? Visste du at det finnes et brukervennlig opplegg til under 500 kroner?  

Hvorfor er det viktig å tilby undervisning i sosiale ferdigheter?

Gode voksne rollemodeller og hyppige positive tilbakemeldinger er selvfølgelig viktige, men systematisk undervisning kan skape positive ringvirkninger både for enkeltelever og skolens psykososiale miljø:

 1. Erfaringsbasert læring er ikke alltid nok. Elever med autisme eller Asperger syndrom har en medfødt sosial funksjonsnedsettelse. De fanger ikke opp sosiale koder og uskrevne regler slik som typiske elever gjør. De trenger hjelp til å lære sosial kompetanse og utvikle gode strategier.
 2. Sosial kompetanse er viktig for å lykkes på skolen. Både faglig suksess, vennskap og hensiktsmessig atferd er avhengige av sosial kompetanse. Det er vanskelig å lykkes uten å kunne lytte, inngå kompromisser og mestre sinne (for å nevne noen eksempler).
 3. Kunnskapsløftet krever arbeid med sosial kompetanse. Utdanningsdirektoratet oppsummerer kravene slik: «I tråd med Kunnskapsløftet skal arbeidet med sosial kompetanse gjennomsyre all opplæring. For å utvikle elevenes sosiale kompetanse skal skolen legge til rette for at de i arbeidet med fagene og i virksomheten ellers får øve seg i samhandling og problem- og konflikthåndtering» (side 3 her).
 4. Proaktivt arbeid forebygger problematferd. Norsk forskning (Ogden 1998) sammenlignet skoler med og uten pedagogiske opplegg rundt sosial kompetanse. Lærere ved skoler med slike opplegg rapporterte om færre atferdsproblemer enn lærere ved skoler uten slike opplegg.

Hvilke opplegg kan brukes i skolen?

Det er verdt å ta en titt på «Undervisning i sosiale ferdigheter: en håndbok.» Den inneholder en detaljert undervisningsplan utviklet av internasjonale eksperter og er tilpasset norske forhold. Opplegget koster under 500 kroner.
Ellers finnes det mange opplegg som fokuserer på sosial kompetanse, blant annet for å forebygge mobbing. En forskergruppe har faktisk evaluert 29 av dem og du kan lese vurderingene her. Mange av oppleggene har god kvalitet og er populære i norske skoler. Dessverre har slike opplegg ofte minst ett trekk som gjør dem mer utfordrende å bruke i spesialundervisningen på skolen:

 • er utviklet for bruk i barnehager, f.eks. Små steg.
 • innebærer forholdsvis dyre innkjøp, f.eks. Steg for steg (les mer her).
 • krever sertifisering, f.eks. ART.
 • er fokusert på foreldre, f.eks. De utrolige årene.
 • rettes mot hele klassen, f.eks. Zippys venner.
 • er et antimobbeprogram, f.eks. Olweus-programmet.
 • er ment å være langsiktig, f.eks. Mitt valg (som kan følge barnet fra barnehage til vg3).
 • har ikke utviklet oppgaveark e.l., f.eks. Connect/Respekt.
 • vanskelig å få tak i, f.eks. KREPS (vi har ikke lyktes med å finne bestillingsinformasjon

Hva med opplegg som fokuserer på diagnosemestring eller følelser? 

Manglende selvinnsikt, angst og sinne skaper ofte sosiale barrierer for elever på autismespekteret. Mange vil derfor ha nytte av et opplegg som fokuserer på egne styrker og vansker, for eksempel:

Tips: Les mer om undervisning i sosiale ferdigheter i «Inspirerende eksempler for lærere.» 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer