Turrapport

Den 12 mai var foreningen på tur til Hvitsteintjenn i Skien. Det var en hyggelig tur og det var gratis loddtrekning med fine premier blant de fremmøtte. Dette vil vi også ha på senere turer.