Turorientering i Østmarka 2018

Aktiviteten forsetter. Det blir turorientering i juni og en gang på høsten.

Datoene for når disse aktivitetene gjennomføres kommer etterhvert.