Trondheim: Invitasjon til deltagelse i forskningsprosjekt om hjernens elektriske aktivitet

[no_toc]Oslo universitetssykehus, Ullevål, Akershus universitetssykehus og Oslo Storbyuniversitet samarbeider om et forskningsprosjekt om hjernens elektriske aktivitet ved autismespekterforstyrrelser.

Vi inviterer med dette personer med høytfungerende autisme i alderen 16 til 60 år til å delta i forskningsprosjektet.

Forskningsprosjektet gjennomføres på Brøset over to dager med undersøkelse av EEG. 

Hva er EEG?

EEG er en ufarlig og smertefri undersøkelse hvor hjernens elektriske aktivitet måles ved hjelp av en hette med elektroder. Samtidig som det gjennomføres EEG-undersøkelse skal du gjøre ulike oppgaver og blant annet se på rutemønstre på en dataskjerm og høre på lyder via hodetelefoner. Du vil også bli bedt om å løse noen oppgaver. EEG-undersøkelsen den første dagen varer om lag 90 minutter. EEG-undersøkelsen den andre dagen tar ca. 2-3 timer.

Informasjonen hentet inn i prosjektet blir lagret som en del av BUPgen-studien (https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/bupgen) i BUPgen-registeret og BUPgen-biobank.

For mer informasjon om prosjektet, kontakt prosjektmedarbeider Guro Dunvoll på

e-post guro.dunvoll@ahus.no eller telefon 94 19 52 32.

Med vennlig hilsen

Guro Dunvoll
Norsk senter for forskning på mentale lidelser
Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer