Noen å snakke med: Fylkesoversikt

Likeperson er det vi kaller noen som selv har erfaring med det du går gjennom. Det vil si at de kanskje selv har barn med autismediagnose, men det kan også være søsken til personer med autisme. Hvis du trenger noen å snakke med kan ofte en likeperson fra Autismeforeningen være en god samtalepartner.

Det er likevel viktig å huske at Likepersoner er ikke fagpersoner, men har selv erfaring og har underskrevet en taushetsavtale. De fleste fylkeslagene har egne likepersoner som medlemmer kan ta kontakt med. Hvis du ønsker å være likeperson, ta kontakt med ditt fylkeslag.

Likepersoner er frivillige og det er viktig at man respekterer dette ved å ikke ta kontakt utenfor tiden spesifisert på de enkelte fylkeslagene likepersonsider eller ringe senere hvis det ikke passer for likepersonen.

Ta kontakt med en likeperson i ditt fylke!

Sist oppdatert: 15. september 2020 13:47 Redigér
Fylkeslag Likeperson (spesifikk kompetanse) Telefon Epost /telefontider
Østfold
Geir Mathisen 90 68 47 20 geir.mathisen@autismeforeningen.no
Hanne Huser Andersen 48 22 04 51 hanne.huser.andersen@autismeforeningen.no
Akershus
Rullerende likeperson 41 42 12 02 akershus@autismeforeningen.no
Oslo
Randi Nerstad 41 56 74 13 randi.nerstad@gmail.com
Hedmark
Kjersti Gaustad 92 98 42 36 hedmark@autismeforeningen.no
Thor Andreas Bremstad 92 98 42 90 hedmark@autismeforeningen.no
Ann-Christine Ekman 92 98 37 82 ann-christine.ekman@autismeforeningen.no
Oppland
Mari Degvold 90 63 86 27 mar.deg@hotmail.com
Anne Cathrine Hanslin 92 60 93 40 ac-hansl@online.no
Buskerud
Terje Kristiansen 95 92 44 35 terje.kristiansen@autismeforeningen.no
Eva Nordfjord 93 89 96 85 villpostster@gmail.com
Josef Thu 48 15 14 45 josef.thu@drmk.no
Frank-Erik Knudsen 92 61 27 32 frankerikknudsen@hotmail.com
Fabiana Zeiner Knudsen 91 69 20 74 fabianaknudsen@msn.com
Gunn Marit Svendsen 92 28 20 95 gmsvendsen@gmail.com
Marianne Krane 99 50 07 43 mkm.73@hotmail.com
Catherine Anne Forbes 91 58 28 65 catherine.anne.forbes@gmail.com
Trine Martinsen 90 13 71 11 trinetrinemartinsen@gmail.com
Bente Berg-Hansen 98 69 97 23 be.berg.hansen@gmail.com
Jan Erik Buskop 40 89 67 47 Janerik.buskop@gmail.com
Gro Iren Johnsen Stenberg 92 43 81 71 groirens@gmail.com
Inese Kristiansen 94 20 09 10 inekristiansen@hotmail.no
Joachim Svendsen 92 06 82 58 joachimsvndsn@gmail.com
Sigmund Svendsen 91 61 31 02 sigmundsvendsen@gmail.com
Vestfold
Gro Børresen Rohde 97 96 87 82
Sondre Bogen-Straume 90 56 89 66
Lillian Sandnes Gotteberg 41 42 67 15
Line Karinè Mortensdatter (for søsken) 41 31 45 70
Telemark
Nedre Telemark Torhild Kleiv 99 52 50 20 torildkleiv@hotmail.com
Fred Ronny Brox Johansen 90 89 47 98 fredronny@me.com
Monica Samland Lund 99 79 79 86 brannerbest@gmail.com
Tone Granheim 94 79 58 07 ogranhe@online.no
Synnøve Lund 95 02 43 16 synnove.lund@amedia.no
Øvre Telemark Elin H. Norman 48 28 77 67 ehe300@yahoo.no
Helene Kværnø 47 23 75 45 telemark@autismeforeningen.no
Aust-Agder
Freddy De Ruiter (autisme) 93 40 07 74
Inger B. De Ruiter 92 05 90 47 inger_842@hotmail.com
Vest-Agder
Liv Svennevik Hedland (voksne m/AS) 97 04 27 50 rohedlan@online.no
Kirsten Frøysaa (voksen m/autisme) 95 25 60 83
Anne Cath. Lindstrøm (barn m/autisme; søsken) 91 58 60 20 acathrine_lindstrom@hotmail.com
Rogaland
Egersund Knut Ro Sørensen (tilgjengelig etter kl. 17) 97 07 90 96 knut.ro.srensen@dabb.no
Sandnes Siv Myhre Haaland (tilgjengelig etter kl. 17) 94 83 24 33 sivmyhre@online.no
Haugaland Ruth Gravdal (tilgjengelig etter kl. 17) 93 62 61 84 ruthgravdal@hotmail.com
Randaberg Ann Kristin Harestad (tilgjengelig etter kl. 17) 93 00 95 53 annkristin.harestad@lyse.net
Idar Breivik (tilgjengelig etter kl. 17) 40 04 92 84 idarbreivik@gmail.com
Hordaland
Hildegunn Lerudsmoen 90 93 06 17 hildegunn.lerudsmoen@autismeforeningen.no
Åslaug Kalstad 92 66 36 81 aaslaug.kalstad@autismeforeningen.no
Sogn og Fjordane
Veronica Vågen 95 24 36 52 josma0105@hotmail.com
Evy Ann Kimsås 90 96 57 49 evyannkims@gmail.com
Åse Mette Ormbostad 95 05 78 19 aasemetteormbostad@gmail.com
Møre og Romsdal
Jonna Lise Skarmyr Gjerde, Gjerdsvika 99 10 63 11 jonna.l1965@gmail.com
Jostein Dalen, Stranda 97 12 97 85 jostein@123skog.no
Laila Hauknes Thomassen, Kristiansund 47 04 19 29 la71wi@online.no
Rita Valderhaug 97 52 70 50 rita.dybvik@gmail.com
Sør-Trøndelag
Fiona Druett 92 83 04 85 fiona.druett@autismeforeningen.no
Nord-Trøndelag
Cecilie Andersen 95 90 76 37 cecilie@cecilieandersen.org
Nordland
Signe Jensen, Bodø 97 10 05 05 s-j-jen@online.no
Marit F. Botn 91 83 91 77 m-f-botn@online.no
Torill Nordås, Lurøy 91 15 77 25 torill.nordaas@gmail.com
Troms
Tommy Nilsen 93 29 95 75 tommyni5@hotmail.no
Finnmark
Gunhild Berglen 41 06 59 92 gunnhild@berglen.no
Cathrine Jensen 91 36 49 38 cathrine_peach@hotmail.com