Noen å snakke med: Fylkesoversikt

Likeperson er det vi kaller noen som selv har erfaring med det du går gjennom. Det vil si at de kanskje selv har barn med autismediagnose, men det kan også være søsken til personer med autisme. Hvis du trenger noen å snakke med kan ofte en likeperson fra Autismeforeningen være en god samtalepartner.

Det er likevel viktig å huske at Likepersoner er ikke fagpersoner, men har selv erfaring og har underskrevet en taushetsavtale. De fleste fylkeslagene har egne likepersoner som medlemmer kan ta kontakt med. Hvis du ønsker å være likeperson, ta kontakt med ditt fylkeslag.

Likepersoner er frivillige og det er viktig at man respekterer dette ved å ikke ta kontakt utenfor tiden spesifisert på de enkelte fylkeslagene likepersonsider eller ringe senere hvis det ikke passer for likepersonen.

Ta kontakt med en likeperson i ditt fylke!