Noen å snakke med: Fylkesoversikt

Likeperson er det vi kaller noen som selv har erfaring med det du går gjennom. Det vil si at de kanskje selv har barn med autismediagnose, men det kan også være søsken til personer med autisme. Hvis du trenger noen å snakke med kan ofte en likeperson fra Autismeforeningen være en god samtalepartner.

Det er likevel viktig å huske at Likepersoner er ikke fagpersoner, men har selv erfaring og har underskrevet en taushetsavtale. De fleste fylkeslagene har egne likepersoner som medlemmer kan ta kontakt med. Hvis du ønsker å være likeperson, ta kontakt med ditt fylkeslag.

Likepersoner er frivillige og det er viktig at man respekterer dette ved å ikke ta kontakt utenfor tiden spesifisert på de enkelte fylkeslagene likepersonsider eller ringe senere hvis det ikke passer for likepersonen.

Ta kontakt med en likeperson i ditt fylke!

Sist oppdatert: 15. september 2020 13:47 Redigér
Fylkeslag Likeperson (spesifikk kompetanse) Telefon Epost /telefontider
Østfold
Geir Mathisen 90 68 47 20 geir.mathisen@autismeforeningen.no
Hanne Huser Andersen 48 22 04 51 hanne.huser.andersen@autismeforeningen.no
Cathrine Pettersen 92 01 16 69 cathrine.pettersen@autismeforeningen.no
Akershus
Rullerende likeperson 41 42 12 02 akershus@autismeforeningen.no
Oslo
Randi Nerstad 41 56 74 13 randi.nerstad@gmail.com
Hedmark
Kjersti Gaustad 92 98 42 36 hedmark@autismeforeningen.no
Thor Andreas Bremstad 92 98 42 90 hedmark@autismeforeningen.no
Ann-Christine Ekman 92 98 37 82 ace.67.ae@gmail.com
Oppland
Hege Tømmerstigen 90 28 66 61
Liv-Iris Kopperud 90 28 66 61 liv-iris.kopperud@autismeforeningen.no
Buskerud
Terje Kristiansen 95 92 44 35 terje.kristiansen@autismeforeningen.no
Eva Nordfjord 93 89 96 85
Josef Thu 48 15 14 45
Frank-Erik Knudsen 92 61 27 32
Fabiana Zeiner Knudsen 91 69 20 74
Gunn Marit Svendsen 92 28 20 95
Liza Natalie Hellum 99 23 16 93
Marianne Krane 99 50 07 43
Aina Warhuus 97 69 08 80
Catherine Anne Forbes 91 58 28 65
Trine Martinsen 90 13 71 11
Bente Berg-Hansen 98 69 97 23
Jan Erik Buskop 40 89 67 47
Gro Iren Johnsen Stenberg 92 43 81 71
Cecilie Wilhelmsen 90 17 21 27
Inese Kristiansen 94 20 09 10
Joachim Svendsen 92 06 82 58
Sigmund Svendsen 91 61 31 02
Vestfold
Gro Børresen Rohde 97 96 87 82
Sondre Bogen-Straume 90 56 89 66
Lillian Sandnes Gotteberg 41 42 67 15
Line Karinè Mortensdatter (for søsken) 41 31 45 70 likeperson.autisme.vestfold@gmail.com
Telemark
Torhild Kleiv (Nedre Telemark) 99 52 50 20
Fred Ronny Brox Johansen 90 89 47 98
Monica Samland Lund 99 79 79 86
Tone Granheim 94 79 58 07
Synnøve Lund 95 02 43 16
Tom Aleksandersen 92 04 78 70
Elin H. Norman (Øvre Telemark) 48 28 77 67 ehe300@yahoo.no
Helene Kværnø telemark@autismeforeningen.no
Aust-Agder
Anders S. Bjerkenes (AS) 95 21 67 73 anders.bjerkenes@c2i.net
Freddy De Ruiter (autisme) 93 40 07 74
Inger B. De Ruiter 92 05 90 47
Vest-Agder
Liv Svennevik Hedland (voksne m/AS) 97 04 27 50
Kirsten Frøysaa (voksen m/autisme) 95 25 60 83
Trine Høyland (ungdom m/AS) 91 77 99 48
Anne Cath. Lindstrøm (barn m/autisme; søsken) 91 58 60 20
Rogaland
Knut Ro Sørensen 97 07 90 96
Siv Myhre Haaland 94 83 24 33
Hordaland
Hildegunn Lerudsmoen 90 93 06 17 hildegunn.lerudsmoen@autismeforeningen.no
Åslaug Kalstad 92 66 36 81 aaslaug.kalstad@autismeforeningen.no
Elisabeth Johansen 91 10 45 51 elisabeth.johansen@autismeforeningen.no
Sogn og Fjordane
Veronica Vågen 95 24 36 52
Evy Ann Kimsås 90 96 57 49
Åse Mette Ormbostad 95 05 78 19
Møre og Romsdal
Helga Iren Kvien, Volda 99 38 99 92 hikvien@gmail.com
Jonna Lise Skarmyr Gjerde, Gjerdsvika 99 10 63 11 jonna.l1965@gmail.com
Jostein Dalen, Stranda 97 12 97 85 jostein@123skog.no
Laila Hauknes Thomassen, Kristiansund 47 04 19 29 la71wi@online.no
Rita Valderhaug 97 52 70 50 rita.dybvik@gmail.com
Sør-Trøndelag
Fiona Druett 92 83 04 85 fiona.druett@autismeforeningen.no
Nord-Trøndelag
Ronny Christoffer Øie 92 46 86 51 nord-trondelag@autismeforeningen.no
Cecilie Andersen 95 90 76 37
Nordland
Signe Jensen, Bodø 97 10 05 05 s-j-jen@online.no
Marit F. Botn 91 83 91 77 m-f-botn@online.no
Torill Nordås, Lurøy 91 15 77 25 torill.nordaas@gmail.com
Trond Pedersen, Ofoten 41 64 11 52
Troms
Tove Borg 97 18 67 05 tovebor2@online.no
Tommy Nilsen (likepers. ansv.) 93 29 95 75 tommyni5@hotmail.no
Finnmark
Harijet Svaleng 91 73 71 14 he-ras@online.no
Kristine Rasmussen 95 87 79 58