Individuell Plan i kommunene

Oppdatert sep 12, 2018 @ 12:12

Når en person har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, er det kommunen som har hovedansvaret for at det blir utarbeidet en individuell plan. Spesialisthelsetjenesten har plikt til å medvirke. 

Kommunen skal tilby pasient/bruker en koordinator som skal sørge for nødvendig oppfølging, samordning og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

(Tjenestekoordinator er ikke nødvendigvis det samme som koordinator for individuell plan. Dette framgår også av forskriften, idet personer i målgruppen for å få tilbud om koordinator skal få dette tilbudet uavhengig av om de ønsker individuell plan. (Jungelhåndboka, kap. 6.8 Koordinator (tjenestekoordinator))