Tirsdagsklubben på Enter startet høstsesongen i august

Tirsdagsklubben er en fritidsklubb tilrettelagt for barn og unge med psykisk utviklingshemming, og er for dem som går i 6.klasse til og med siste klasse på videregående skole. 

Alle er velkommen med eller uten ledsager. De arrangerer ulike aktiviteter.Påmelding er ikke nødvendig – man kan komme når man vil!

Men ta gjerne kontakt på forhånd for å forberede oppstart. 
Tilbudet er gratis og driftes av Trondheim kommune/ Kulturenheten. Se mer om tilbudene til barn og unge på kommunens nettsider. Se og lik  Tirsdagsklubben på Facebook.