Tips til en vellykket konfirmasjonsdag

Konfirmasjon er et av livets store milepæler, men det kan være vanskelig å se hvordan konfirmasjonsdagens krav kan tilpasses ungdommer med autisme/Asperger.  Her finner dere noen tips:
1. Bare festlig.  Noen familier satser på en stor fest, uten undervisningsopplegg eller konfirmasjonsseremoni. Følgende ble opprinnelig publisert som en lesererfaring på familienettet.no:

Fest i stedet for konfirmasjon
En vanlig konfirmasjon var ikke aktuelt for Tobias, forteller moren hans. I stedet arrangerte familie og venner en uvanlig en.
«Tobias var 15 år og i konfirmasjonsalder. Tobias er ikke døpt så konfirmasjonsundervisningen i regi av spesialskolen han gikk på var ikke aktuelt. Hans store funksjonshemming gjorde at det heller ikke var aktuelt med borgerlig konfirmasjon. Vi laget derfor TOBIAS SIN STORE FEST! Vi inviterte hele familien fra fjernt og nær, hadde taler og sanger og god mat. Han fikk penger i  gave. Det ble en utrolig flott fest. Det var fint å hedre Tobias på samme måte som hans andre søsken. Hele slekta synes det var hyggelig, særlig for de som bor langt unna og ikke kjenner Tobias så godt. Det ble en fest med utrolig mange følelser! Tobias hadde invitert sin beste venn, som også var av stor betydning. JEG ER SÅ FRYKTELIG GLAD FOR AT JEG LAGET DENNE STORE FESTEN FOR HAN!»


2. Drømmereisen. Noen familier lar konfirmanten velge et drømmereisemål. En tilrettelagt tur sammen med foreldrene eller andre kan være et like stort milepæl som en vanlig konfirmasjon.


3. Kunstutstilling.  En ungdom som er glad i å tegne kan feires med en egen kunstutstilling. Utstillingen kan ha et konfirmasjonsrelatert tema eller bare presentere kunstverker som ungdommen er stolt av.


4. Tidlige forberedelser. Allerede året før ungdommen skal konfirmeres, kan foreldre og/eller ungdommen observere en konfirmasjonsgudstjeneste. Ta notater, ta bilder og/eller lag videosnutter og bruk dem til å forberede konfirmanten når det blir hans/hennes tur.


5. Tilpasset seremoni.  Autismeforeningens medlemmer har fortalt oss om gode erfaringer med mange forskjellige varianter:
– Egen seremoni på samme søndag som de andre konfirmantene, men etter gudstjenesten er ferdig.
– Egen seremoni under gudstjenesten på en helt vanlig søndag
– Egen seremoni i kirkens kapell, med bare familien til stede
– Ingen krav om å være tilstede under hele gudstjenesten, slik at ungdommen kan fokusere på selve seremonien.


6.  Tilpasset fest
– Prøv å begrense antall gjester, f.eks. ved å ha én fest til morsside av familien og en annen fest til farsside av familien.
– Arranger festen hjemme eller på et hotell, slik at konfirmanten kan trekke seg tilbake til eget rom.
– La konfirmanten velge mat, lokaler, bordplassering mm ut fra egne ønsker og behov.


Her du flere tips til en vellykket konfirmasjon?  Send en epost til akershus@autismeforeningen.no.   

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer