Tips om eksterne kurs

 

Del på Facebook

 

Vår kronologiske liste over eksterne kurs ble flyttet til kalenderen vår. 

Kalenderen står på forsida av nettsiden vår, på høyre siden av skjermen ("Aktiviteter"). 

Se etter kalenderinnlegg som heter "Oversikt over eksterne kurs i    (måned)