Tilsyn 2012

Banner_tilsynsrapport.jpgTidligere tilsyn i Akershus avdekket lovbrudd i samtlige kommuner i fylket. Klarer kommunene å skjerpe seg i 2012?  Det gjenstår å se. 

Her er en oversikt over tilsynsrapporter fra 2012.  Lista oppdateres fortløpende.


Flerkommunale tilsyn

Årsrapport om barnevernsområdet (samtlige kommuner i Akershus)  

Familievernkontoret Nedre Romerike


 

Kommunale tilsyn

Asker/Bufetat (Gullhella barne- og familiesenter i Asker), tema lov om barnevernstjenester  

Asker, tema kommunale omsorgstjenester (dvs. brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt, avlastningstiltak og barnebolig)

Bærum, ifb landsomfattende tilsyn med barneverntjenesten

Eidsvoll, tema spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp 

Eidsvoll, tema kommunale omsorgstjenester (dvs. brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt, avlastningstiltak og barnebolig).

Enebakk, tema NAV og søknad om økonomisk stønad til personer med forsørgeransvar. 

Fettema kommunale omsorgstjenester (dvs. brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt, avlastningstiltak og barnebolig)

Frogn, tema skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø

Gjerdrumtema NAV og søknad om økonomisk stønad til personer med forsørgeransvar. 

Hurdal, tema barnevern

Lørenskog, tema tvang og makt, Bårliskogen Syd.  Oppfølging av tilsyn, med lukking av avvik.  

Lørenskog, tema det psykososiale miljøet på Fjellhamar skole

Nannestadtema NAV og søknad om økonomisk stønad til personer med forsørgeransvar. 

Nittedal, tema skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø

Nittedaltema NAV og søknad om økonomisk stønad til personer med forsørgeransvar. 

Skedsmo, Asak avlastningssenter, tema forsvarlig tjenestetilbud og tvang og makt.

Sørum, kommunens intern rapport om støttekontakttjenesten  

Ullensaker, Gjestadtunet Avlastning, tema forsvarlig tjenestetilbud og tvang og makt. 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer