Tilskudd til datahjelpemidler

Har du tenkt å søke om PC til noen med autisme eller Asperger?  I så fall er det lurt å søke nå, før det blir  slutt på tilskudd til innkjøp av standard datautstyr. Avvikling av ordningen fra 1. juli 2010 er nemlig foreslått i revidert statsbudsjett 2010 på side 79. 

Dysleksiforbundet driver en nettbasert underskriftskampanje mot forslaget, men det er knapt med tid.  Revidert statsbudsjett pleier å vedtas omkring 20. juni, før Stortinget tar sommerferie. 

I denne artikkelen får du lettlest informasjon, nyttige linker og tips til søknadskriving.
  

Del på Facebook

Litt om vilkårene
 
Datautstyr og programvare er kjekt for alle, men avgjørende for noen — på samme måte som førerhund for blinde og proteser for amputerte.  Personer med funksjonsnedsettelser kan søke om stønad til datautstyr og programvare, men folketrygdloven stiller visse krav:
 
– Funksjonsnedsettelsen må være varig og vesentlig
– Funksjonsnedsettelsen må være pga sykdom, skade eller lyte
– Hjelpemiddelet må være nødvendig og hensiktsmessig
 
NAV-Nonite har en kort forklaring på disse begrepene (med fokus på voksne).  NAV har også en kort innføring i  datahjelpemidler, med info om gjeldende tilskuddsbeløp.
 
Hvordan kan data brukes som hjelpemiddel?
 
Mulighetene er mange! De kan brukes til bedring av funksjonsevnen i dagliglivet, f.eks. til aktivisering, kommunisering, eller lese- og skrivestøtte.  De kan også brukes til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet, attføring og utdanning. 
 
Les mer om mulighetene i vår artikkel "Data som tiltak i IP/IOP."  I artikkelen tar vi utgangspunkt i et rundskriv om data som hjelpemiddel, men vi plusser på med mange nyttige linker og tips.
 
Hvilke funksjonsnedsettelser kvalifiserer til stønaden?
 
Ingen diagnose gir automatisk rett til et datahjelpemiddel. Etter det fylkeslaget har hørt er det ofte lettere å få tilstått stønaden hvis det gjelder en grunnskoleelev som har dysleksi eller spesifikke skrivevansker. 
 
Men det er ingenting i folketrygdloven, forskriften, eller rundskrivet som utelukker andre funksjonsnedsettelser!
 
Husk at du kan bruke klageadgang hvis en godt begrunnet søknad ikke fører fram.  Familien til en gutt med Asperger syndrom klagde og vant fram i Trygderetten i 2009. 
  
Hvordan får jeg tak i søknadsskjemaet?
 
NAV har nå en vedleggsveileder som du må bruke for å få tak i de riktige skjemaene.  Gjør følgende: 
 
     1)  Gå til vedleggsveilederen her.   
2)      Kryss av for situasjonen(e) som best beskriver hjelpebehovet personen har
3)      Tast inn postnummeret ditt. 
4)      Rull ned på nettsiden og klikk på ”hent skjema”. 
5)      Klikk på dokumentene.  Husk å lagre dem på din egen PC.
 
Før du skriver søknaden
 
Ingen diagnose gir automatisk rett til stønaden, og ingen programvare defineres automatisk som godkjent hjelpemiddel.  Derfor er en godt begrunnet søknad viktig.  Det er tre vanlige feil på PC-søknader i følge NAV:
 
            a) uklart funksjonstap
            b) uklart behov
            c) vedlegg fra PPT som er skrevet for annet tjenelig formål
 
Før du går i gang med å skrive en søknad, les instruksjonene på selve skjemaene.  Hjelpemiddelsentralen i Rogaland anbefaler også at du leser denne artikkelen om hva som må med i en søknad
 
Tips til utfylling finner du også på nettsiden til Bergen kommune og Skien kommune.
 
Hvordan skriver jeg en opplærings- og oppfølgingsplan?
 
Skjema H08, punkt 4 krever at et opplærings- og oppfølgingsplan vedlegges. Planen må utarbeides før søknaden blir sendt. Planen må være individuelt og konkret utformet, men du kan få litt inspirasjon fra herfra:
 
Eksempel fra Bindalseidet friskole (side 3) fra et prosjekt med NAV-Nonite 
 
Før du velger en PC
 
Det er lurt å prate med skolen før du velger en PC, slik at maskinen er best mulig tilpasset skolesituasjonen.  Ta gjerne utgangspunkt i disse infoskriv fra Skien kommune og Kristiansand kommune.   

 

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer