Tilrettelegging på skolen

Vedlagt finner du fylkeslagets eget skjema, med oversikt over seks typer tilrettelegging. Skjemaet kan brukes til idémyldring under foreldresamtaler, ansvarsgruppemøter osv.
Skjemaet var inspirert av «Opplæring av elever med autisme – Tilpasset opplæring og inkludering i to skoler i en distriktskommune, – en casestudie,» en masteroppgave av Torunn Sørestad.  Sørestad er rådgiver ved PPT for Midt-Ryfylke.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer