Tilrettelagt fritid, Trondheim Kommune

Medlemmene som bor i Trondheim kommune kan se hva Tilrettelagt fritid har å by på, både for barn og voksne, på http://www.trondheim.kommune.no/tilrettelagtfritid. Der står også hvordan alle (over 8 år) kan søke om Ledsagerbevis.