TILBUD TIL FORELDRE MED BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

«HVA MED OSS?»

«Hva med oss?» er et nasjonalt tilbud om samlivskurs for par og kurs for aleineforeldre. Kursene er et tilbud til foreldre som har  barn med nedsatt funksjonsevne eller alvorlig syke barn. Tilbudet administereres av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufdir) og drives av  et familiekontor i hver region.

I Region Sør har Grenland Familiekontor ansvar for å tilrettelegge og gjennomføre kursene.

 Kursene blir arrangert som helgekurs på  hotell,  og er sterkt subsidiert. Det er et forebyggende tiltak, et tilbud for å styrke parforholdet eller aleneforeldrerollen  og dele erfaringer med andre foreldre.

 Det er en stor utfordring å nå ut til aktuelle deltakere med informasjon om kursene. Vi  håper dere kan hjelpe oss med markedsføringen av dette og dele ut brosjyrer til de det kan være aktuelt for.

Last ned brosjyre her.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer