Til utlån for våre medlemmer

 

Bøker og Tidsskrifter

Autismebladet:          (1999)

Tema:Artikler av unge med Aspergers syndrom

Autismeprogrammet(1995:1)

Årsrapport 1993-94

Autismeprogrammet(1995:3)

Autistiske barn og voksnes behov for spisskompetanse tjenester fra det offentlige.

Autismeprogrammet(1996:1)

Årsrapport 1995

Autismeprogrammet(1996:2)

Arbeidet med autistiske mennesker-en landsoversikt

Autismeprogrammet(1997:4a)

Stabilitet og kontinuitet i omsorgen for mennesker med autisme. Norsk fjernundervisning.

Autismeprogrammet(1997:2)

Nasjonalt kompetansenettverk for autisme

Autismeprogrammet(1997:4b)

Stabilitet og kontinuitet i omsorgen for mennesker med autisme.

Autismeprogrammet(1998:1)

Håndbok i arbeidet med mennesker med autisme

Autismeprogrammet(1998:2)

Sammendrag fra prosjekter i regi av autismeprogrammet 1993-1998

Autismeprogrammet(1998:3)

Fylkenes arbeid med mennesker med autisme

Autismeprogrammet(1998:4)

Funksjonell kommunikasjon og aktivitet-tre prosjekter

Autismeprogrammet(1998:5)

Sammendrag fra prosjekter i regi av Autismeprogrammet II

Autismeprogrammet(1998:6)

Habiliteringsplaner. Et hjelpemiddel for å skape kontinuitet og stabilitet i tilbudet til mennesker med omfattende hjelpebehov. Noen artikler og eksempler

Autismeprogrammet(1998:7)

Alternativ kommunikasjon. 1.

Baron-Cohen, Simon (1998):   

Blind for andres sind ­ Et essay om autisme og en teori om mentale tilstande Nyt nordisk forlag Arnold Busck

Beyer og Gammeltoft (1998): 

Autisme og leg Videnscentret for autisme

Davis, Hilton (1995):  

Rådgivning til foreldre med kronisk syke og funksjonshemmede barn .   Ad Notam Gyldendal

Drange, Randi Tyvold (1996):    

HELGA ­ikke helt som deg og meg. Sigma Forlag

Dyrendahl, Guri (1997):   

Rettigheter for funksjonshemmede Universitetsforlaget  4 utgave

Eskeland og Syse (red) (1992):   

Psykisk utviklingshemmedes rettsstilling  Ad Notam Gyldendal

Elsvor, Kasper Bastholm (1996): 

En helt anden Verden Videnscenter for autisme

Gerland, Gunilla (1996)  

En riktig människa Cura

Gerland, Gunilla (1997)

Det är bra att fråga….. Om Asperger syndrom och högfungerande autism Cura

Gillberg, Christopher (1997)     

Barn, ungdom og voksne med Asperger syndrom ­ Normale, geniale, nerder? AdNotamGyldendal

Grandin, Temple (1993):

Jeg er Autist Borgens Forlag

Grandin, Temple (1996):

THINKING IN PICTURES – And other reports from my life with Autism. Random Hause

Grandin og Scariano(1994):

Genom dörrar – Vägen från autism till självständigt liv. Liber utbilding

Gundersen og Moynahan (1994):

Feilkilder i kommunikasjonsprosessen   Haugtussa forlag

Gundersen og Moynahan(1995):

Nettverk og sosiale ferdigheter.   Haugtussa forlag

Hagerup og Linjeroos (1997):

Autist –og så? Veien til det språklige slott. Tano Askehaug

Happe’, Francesca (1995):

En introduktion til AUTISME – psykologisk teori
Hans Reitzels forlag

Horne og Øyen (1991):

Målrettet miljøarbeid Del 1 – Adferdsanalytisk
arbeid med psykisk utviklingshemmede
G:R:D: Forlag

Horne og Øyen (1991):

Målrettet miljøarbeid Del 2– arbeid med psykisk
utviklingshemmede: Opplæringsteknikker
. G:R:D: Forlag

Horne og Øyen (1991):

Målrettet miljøarbeid Del 3– arbeid med psykisk
utviklingshemmede:Språktrening/Dagliglivets ferdigheter/ Problemadferd/ multifunksjonshemmade
G:R:D: Forlag

Jørgensen, Ole. S (1994):

Mellem Autisme og normalitet – Aspergers syndrom
Hans Reitzels Forlag

Jørgensen, Ole. S (1997):

Psykofarmakologisk behandling af personer med Autisme           Videnscenter for Autisme

Kjellmo, Bjørn Tore (1995)

Retten til spesialundervisning i grunnskolen   Ad Notam Gyldendal

Kristiansen, Søren (1998):

At forklare Autisme – Myter og realiteter i autismens idehistorie          Hans Reitzels Forlag

Lyren, Gun-Louise (1997):

Læra sig læra – En väg till språket för barn med autism .                 Eklunds forlag AB

Martinsen, Harald (1992):

 

Et liv med autisme – Diagnose Norsk fjernundervisning

Martinsen, Harald (1992):

 

Et liv med Autisme – Tidlige tiltak og opplæring.Norsk fjernundervisning.

Maurice, Catherine (1998):

Let me hear your voice-a family’s triumph over autism.                     Robert Hale limited                             

Mørch, Skår, Andersgaard og                    Syse (1993):

 

Seksualitet og psykisk utviklingshemming.                                                Ad Notam Gyldendal

Nielsen, Jørn (1996):

Livet i familier med børn med Asperger Syndrom.                               Dansk psykologisk forlag

Norges lover:

 

Lovsamling for helse- og sosialsektoren 1996-1997

Norsk Lovnøkkel: (1995)

Barnehageloven

Norsk Lovnøkkel: (1995)

Forvaltningsloven

Norsk Lovnøkkel: (1995)

Kommunehelsetjenesteloven

Norsk Lovnøkkel: (1995)

Lov om psykisk helsevern

Norsk Lovnøkkel: (1995)

Sosialtjenesteloven

Norsk Lovnøkkel: (1996)

Grunnskoleloven

NOU 1989:17

 

Tjenestetilbud til autister

NOU 1991:20

Rettssikkerhet for mennesker med psykisk utviklingshemming.   Kortversjon

Olsen, Gundersen, Moynahan og              Solberg (1994)

Min historie: Veilederen. Haugtussa Forlag

Sandvin, Söder, Lichtwarck og         Magnussen (1998):

 

Bofellesskap som omsorgsarena Universitetsforlaget

Siverts og Sveaass (1986)

 

Store lille verden Universitetsforlaget

Solbakken, Svein (1997):

Autisme og livsløp – Perspektiv på livskarrieren til 10 av de først diagnostiserte i Norge. Autismeprogrammet

Sosial- og helsedepartementet:

Rettigheter for begrensning og kontroll med bruk av tvang og makt m.v. ovenfor enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming

Syse Aslak (1995):

Rettssikkerhet og livskvalitet for utviklingshemmete                                 Ad Notam Gyldendal

Tetzchner og Martinsen (1991):

 

Språk og funksjonshemning Gyldendal Norsk Forlag

Tetzchner og Schiørbeck (1992):

HABILITERING-Tverrfaglig arbeid for mennesker med medfødte og tidlig ervervede funksjonshemminger. AD-Notam forlag

Trillingsgaard, Dalby og Østergaard (red) (1997):

Børn der er annerledes – hjernens betydning for barnets udvikling.         Dansk psykologisk forlag

Tøssebro, Jan (1992):

Et liv med autisme – Prognose og livsløp Norsk Fjernundervisning

Tøssebro, Jan (red) (1997):

 

Den vanskelige integreringen, Universitetsforlaget

Williams, Donna (1995)

 

Ingen ingensteds. Pax Forlag A/S

Williams, Donna (1997)

Fra ingen til en – Ut av autismens verden. Pax Forlag

Williams, Donna (1997)

 

Som fange for en blind. Pax Forlag A/S

Wing, Lorna (1997):

Det autistiske spektrum – En veiledning for forældre og fagfolk.Hans Reichels Forlag.

 

 

 

 

 

Filmer:

Aspergers syndrom

Et liv med Autisme: Prognose, livsløp, tidlige tiltak Norsk Fjernundervisning

 

Tidlige tegn på autisme: Videnscenter og center for autisme

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer