Til alle elever i videregående skoler i Vestland!

FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner for kronisk syke, funksjonshemmede og deres pårørende. FFO jobber for samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede og kronisk syke siden stiftelsesåret 1950. Vi er organisert med hovedkontor i Oslo og fylkeslag i alle landets fylker. På vegne av våre medlemsorganisasjoner jobber vi opp mot politiske myndigheter sentralt og lokalt, for kronisk syke og funksjonshemmedes felles interesser.

Den 23.mars arrangerer FFO i  samarbeid med produksjonsskolen Hyssingen ungdomskonferanse der tema er: Psykisk helse- mestring og livskvalitet, hvordan forhindre utenforskap.

Tid digitalt: kl. 10.00-12.00 

For fullstendig info se her: Invitasjon ungdomkonferanse teaser FFO

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer