Tidobling av antall barn med autisme

En ny undersøkelse ved sykehuset Innlandet viser en tidobling av barn med autisme i Hedmark og Oppland, melder NRK.

– Vi er ikke overrasket over det høye antallet, sier forsker Jørn Isaksen. Vi var forberedt på at det var en underrapportering av barn med autisme-diagnoser, men problemet oppstår dersom tiltak og oppfølging av disse barna er dimensjonert på et mye lavere antall barn.

Han sier at veien videre nå blir å bringe tallene tilbake til de som har ansvaret for dimensjoneringen av tjenestene mot denne gruppen.